Jonbyteskromatografi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • C
  • 1
  • 298
  • PDF

Jonbyteskromatografi | Sammanfattning

En kort sammanfattning som berättar om jonbyteskromatografi, ett system som används för att separera joner. Här förklaras hur den här processen går till.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Proteinlösningen hälls på och får rinna i i jonbytaremassan. Om man använder en anjonbytare kommer de proteiner som då är negativt laddade vid buffertens pH att fastna, det vill säga binda till de postiva grupperna på jonbrytaren. För att sedan få ut proteinerna häller man på en lösning med lägre pH. När pH sänks protoniseras fler och... Köp tillgång för att läsa mer

Jonbyteskromatografi | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.