Joners ledningsförmåga | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 475
  • PDF

Joners ledningsförmåga | Frågor och svar

Frågor och kortfattade svar som handlar om joners ledningsförmåga. Här beskrivs bland annat reaktionen mellan magnesium och jod samt kontroll av ledningsförmågan.

Innehåll

1. Beskriv och förklara resultatet av kontrollen av ledningsförmågan.
2. Vatten deltar inte i reaktionen mellan magnesium och jod. Det tillsätts bara för att reaktionen ska komma igång. Varför startar reaktionen lättare om man tillsätter vatten?
3. Kräver reaktionen mellan magnesium och jod energi från omgivningen eller avges energi under reaktionen?
4. Under den kemiska reaktionen mellan magnesium och jod bildas magnesiumjoner och jodjoner.
a) Hur bildas dessa joner?
b) Vilken laddning har jonerna?
5. Vilket namn och vilken kemisk formel har det salt som återstår om man låter vattnet från den filtrerade lösningen avdunsta?

Utdrag

1. Beskriv och förklara resultatet av kontrollen av ledningsförmågan.
Det avjonade vattnet som vi testade först hade en ledningsförmåga men den var inte så stark (1 punkt lyste svagt på dropelektroden) medans den filtrerade lösningen hade en hyfsat bra
(1 punkt lyste på dropelektroden). Detta betyder att reaktionen mellan magnesium och jod har gjort lösningen mer ledande. Detta är på grund av att... Köp tillgång för att läsa mer

Joners ledningsförmåga | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.