Joniserande strålning | Alfa | Beta | Gamma | Skador

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • C
 • 2
 • 726
 • PDF

Utredande text: Joniserande strålning | Alfa | Beta | Gamma | Skador

En uppsats där eleven beskriver tre typer av joniserande strålningar: alfa-, beta- och gammastrålning. Fokus ligger på strålningarnas respektive uppkomst, egenskaper och användningsområden, samt olika strålningsskador.

Innehåll

- Joniserande strålning
- Alfastrålning
- Betastrålning
- Gammastrålning
- Strålningsskador
- Värdering av källor
- Källförteckning

Utdrag

"Joniserande strålning är strålning som är energirik nog för att få elektroner att slås ut ur atomer. Joniserande strålning kan delas upp i fem grupper alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, neutronstrålning och röntgenstrålning. Alfa, beta och gamma strålning kan ske naturligt då radioaktiva ämnen sönderfaller, medan neutron och röntgen strålning i princip bara sker på konstgjord väg på jorden. Nedan beskrivs alfa, beta och gammastrålning."... Köp tillgång för att läsa mer

Joniserande strålning | Alfa | Beta | Gamma | Skador

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Toppen uppgift, väldigt bra språk och förståndig.
 • 2016-06-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jätte bra information om stråling
 • 2015-05-27
  Fullt och bra beskrivnig
 • 2014-05-13
  suveränt, exiilllent