Jordanfloden - en källa till krig och fred | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • A
  • 6
  • 218
  • PDF

Jordanfloden - en källa till krig och fred | Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgiften handlar om vattenkonflikten mellan Israel och Palestina med fokus på Jordanfloden.

Eleven skriver bland annat om olika orsaker till konflikt och ger förslag på olika lösningar.

Innehåll

Jordanfloden ­ bakgrundsfakta
En historia fylld av konflikter  
Jordanflodens problem och dess orsaker 
Konsekvenser 
Människor 
Miljö, djurliv och växtliv 
Framtiden och lösningar
Källhänvisning

Utdrag

Enligt Bibeln döptes Jesus i Jordanflodens fridfulla och gudomliga vatten, en  föreställning som idag är som bortblåst. Jordanfloden har sin källa nära berget  Hermons sluttningar och mynnar till slut ut som en sörja i Döda havet 300 km  därifrån. Under sin resa tappas floden på vatten vilket lett till att den idag nästan är  uttorkad. Det har fått konsekvenser för människor, djur och natur och kräver en  lösning. Fastän framtiden ser mörk ut om inget görs så kan samarbete om flodens  framtid lösa mer än en vattenkonflikt, kanske är det början på slutet av ett långvarigt  krig. Jag kommer i mitt arbete att granska Jordanflodens torka och dess orsaker. Jag  kommer också att granska vilka problem och konsekvenser detta får samt vilka  hållbara lösningar som finns för att rädda floden från uttorkning. Frågan jag vill  besvara med mitt arbete är alltså hur man kan förbättra vattensituationen i  Jordanfloden. 

Jordanfloden ­ bakgrundsfakta:  Jordanfloden är viktig ur geografisk, kulturell och religiös synvinkel. Enligt bibeln  döptes Jesus i Jordanflodens vatten och många av profeten Mohammeds lärljungar  skall vara begravda vid flodbankerna, men även Torahn nämner floden. Detta gör  floden till en helig plats för både kristna, muslimer och judar vilket leder till flera  hundratusentals turister besöker platsen varje år. Geografiskt sett har floden ett  frodigt våtmarks ekosystem. Floden som börjar med bifloder i Syrien rinner sedan  söderut genom Israel och Jordanien där den utgör en naturlig gräns innan den når.....

------

Jordanflodens problem och dess orsaker:  För drygt femtio år sedan forsade vattnet fram, men idag avleds nästan 90% av  flodens vatten till hushållen och flodens vattenflöde har minskat från 1300 miljarder  kubikmeter till 100 miljoner, en enorm minskning. Sveriges Radio, ​ Vattenkrig och  Ekofred vid Jordanfloden 
​ (2014). Problemet är därför att torka har uppstått samtidigt  som inget nytt vatten tillförs till floden. Ett annat problem idag precis som förr är att  floden är en så livsviktig källa för flera kringliggande stater där ingen vill ge vika för  den andre. Vissa menar på att floden kan användas som en medlare mellan  länderna medan andra menar på att dess geografiska läge gör den dömd till att  misslyckas. Om man ska sammanfatta problemet som har uppstått kring  Jordanfloden så kan man summera det som en icke hållbar användning av flodens  vatten. På flodens långa resa så avleds stora mängder vatten till hushålllen, då  befolkningen och levnadsstandarden i Mellanöstern stadigt ökar. Förrutom till  dricksvatten avleds också stora andelar vatten till jordbruken då som  konstbevattning, främst i Israel..... Köp tillgång för att läsa mer

Jordanfloden - en källa till krig och fred | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.