Jordbävningar: Husavik-Flatey förkastningen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Geografi 2
  • C
  • 5
  • 919
  • PDF

Jordbävningar: Husavik-Flatey förkastningen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven förklarar uppkomsten av Husavik-Flatey förkastningen på Island. Eleven går även igenom metoderna för att bevaka seismisk aktivitet längs förkastningar.

Utdrag

För sextio miljoner år sedan började det Nordatlantiska havet öppna sig. Anledningen var att den nordamerikanska plattan och den Eurasiska plattan började flytta sig ifrån varandra: den ena gick åt öst, den andra åt väst (Fig.1.1). När plattorna gled isär bildades ny havsbotten av magman, som trängde igenom sprickan mellan plattorna och stelnade när den nådde litosfärens yta (SGU). Det är denna konstanta tillförsel av magma som har skapat ön Island; men är det inte bara separationen av plattorna och magman som är avgörande; att Island har skapats just precis på den platsen tyder på att det finns en så kallad hot-spot under litosfären. En hot-spot är namnet på de regioner där jordens skorpa är extra tunn, vilket resulterar i att magma lättare tränger upp genom ytan (Marshak, 2012).

Tjörnes-sprickzonen ligger på norra Island och sträcker sig hundratjugo kilometer, och är hela 80 kilometer bred. Sprick-zonen är en Dextral-transformförkastning: det vill säga att de två plattorna rör sig horisontellt längs med varandra i en högergående riktning (Fig.1.2) (Niklas Wästeby et al., 2014). Inom Tjörnes-sprickzonen finns det tre stycken aktiva zoner: Grímsey Lineamentet, Húsavik- Flatey förkastningen och Dalvík... Köp tillgång för att läsa mer

Jordbävningar: Husavik-Flatey förkastningen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.