Jordbruk | Arbetslöshet | Budget och ekonomisk politik | Prov om ekonomi och arbetsmarknad

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 6
  • 1744
  • PDF

Frågor och svar: Jordbruk | Arbetslöshet | Budget och ekonomisk politik | Prov om ekonomi och arbetsmarknad

Det här är frågor och svar från ett prov i samhällskunskap, som handlar om ekonomi och arbetsmarknad. Svaren diskuterar ämnena jordbruk, arbetslöshet, konjunkturer och budgetering samt samhällsekonomisk politik. Observera att uppsatsen har språklig förbättringspotential.

Frågorna som besvaras är följande:

1. Anta att du driver ett jordbruk med 400 hektar åkermark, 300 hektar skogsmark och några draghästar som du använder i skogsbruket. Du vill öka produktiviteten i jordbruket för att bidra till en ökad BNP. Vad kan du och staten göra? Vilken ekonomisk tillväxtmodell kan vara lämplig att utgå från? Använd följande begrepp: investeringar, innovationer, institutioner, produktivitet, Romer-modellen, Solow-modellen, hållbar utveckling.

2. Anta att arbetslösheten i Sverige skulle öka på grund av lågkonjunktur och att du är Sveriges arbetsmarknadsminister. Förklara vad som menas med konjunkturarbetslöshet, hur den påverkar den ekonomiska utvecklingen, hur den uppstår och vilka åtgärder skulle du föreslå för att lösa problemet? Tänk Orsak-Konsekvens-åtgärd.

3. Anta att du är Sveriges finansminister. Ekonomin går på högvarv, efterfrågan, priser, löner och kostnaderna för företagen ökar konstant och du ska kyla av ekonomin. Skulle du då presentera en överbalanserad eller underbalanserad budget? Motivera ditt svar. Tänk orsak - konsekvens - åtgärd.

4. Staten har tre mål med sin samhällsekonomiska politik. Ekonomisk tillväxt, Samhällsekonomisk balans och Rättvis inkomstfördelning. Förklara vad som menas med dessa begrepp och diskutera vilket av dessa mål du anser är viktigast. Motivera dina svar.

Lärarens kommentar

Har inte tillgång till kommentarer men han var väldig nöjd.

Utdrag

Enligt Brolin Krister & Lars Nohagen (2011, s.257), utgör idag naturbruket, bara 2% av hela Sveriges BNP. Dagens ekonomiska förhållande i Sverige med tillgång till internationell handel, gör jordbrukarna i Sverige, pris och kvalité konkurrera med hela världen. Därför lönsam jordbruksverksamhet idag är omöjlig utan att vara högst effektiviserat. Samtidigt som EU och svensk miljöpolitik, begränsar, användning av farliga kemikalier och allmän-kommersiell GMO odling. Gör detta till ännu svårare utmaning. Utmaning som personligen, tycker jag, i långsikt kommer att tvinga fram nya lösningar om effektiva och hållbara sätt att arbeta på marken och i skogen.

För att kunna arbeta på ett effektivt sätt man ska inte kunna förhålla sig bara till en ända tillväxt modell. Därför kommer det att bli en blandning av båda. Ny teknik från Solow-modellen, som kommer att ersätta draghästar med effektiva bränslesnåla traktorer och maskiner, olika möjliga...

---

På väldigt lång sikt, landets ekonomiska tillväxt, som beräknas med hjälp av BNP, kan anses som jämn och ständigt. Men kollar man närmare så ser man att det finns bättre perioder på utvecklingen, som visar högre siffror än i genomsnitt, och sämre som visar lägre siffror. Dessa kallas för ”hög och lågkonjunkturer”.

Konjunkturarbetslöshet beror på att vid lågkonjunktur ekonomins varv går ner d v s efterfrågan på varor och tjänster minskas. Vid sådana omständigheter konkurrensen mellan företag ökar kraftigt och dem svagaste tvingas att stänga ner. Vilket i sin tur skapar arbetslöshet.

Konsekvenser av lågkonjunktur är väldigt kostsamma till staten. Förutom att det kommer mindre skatter från minskade varuomsättning, mindre skatter från...

---

Ekonomin på högvarv, från första ögonblicket ser ut som ett väldigt roligt läge. Det finns hög efterfråga på produkter och tjänster. Nya företag öppnas, gamla företag förstärker sina positioner på marknaden. Arbetsmarknad efterfrågar för flera nya anställda och arbetslösheten går ner. Folk har råd med att köpa mera, resa mera och livet är helt fantastiskt. Alla befinner sig i en slags euforin att imorgon blir det ännu bättre. Men historien visar gång efter gång att ju högre kommer man upp desto längre nedfall och svårare krisen.

Med hjälp av en enkel analys, om man tittar närmare, så ska man kunna se, att efter en viss tid med hög efterfrågan på t ex arbetsmarknad. Kommer det att skapa ett...

---

Det är inte av en slump att Sverige har blivit en av ledande världsekonomin. Tillgång till naturresurser och anpassad samhällsekonomisk politik, där Sveriges politiker, gjorde de rätta val, lärde sig av sina misstag, och stegvis i samspel med alla marknadens aktörer, strukturomvandlade Sverige från naturbrukssamhälle till industriellsamhälle och idag till postindustriellsamhälle/tjänstesamhälle som i stort sätt producerar och säljer tjänster och kunskap till hela världen.

Det hela syns tydligare om man jämför Sverige till grannländer i öst t ex. Länder som anses vara rikare på naturresurser med mildare väder, som förutser b l a bättre skörd. Men som ändå inte har kunnat komma halvväggs i... Köp tillgång för att läsa mer

Jordbruk | Arbetslöshet | Budget och ekonomisk politik | Prov om ekonomi och arbetsmarknad

[0]
Inga användarrecensioner än.