Jordbrukslandskapets förändring | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 2
  • A
  • 10
  • 3483
  • PDF

Jordbrukslandskapets förändring | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift med en beskrivning av hur och varför geologiska processer har skapat och förändrat jordbrukslandskapet och hur det har formats av människan.

Lärarens kommentar

Du visar på god kunskap och förståelse om ämnet. Bilder och fakta är rätt använda och hänvisade till och du belyser saken ur både lokalt, nationellt och globalt perspektiv
Uppgiften bedöms till A.

Innehåll

Hur har geologiska processer påverkat jordbruket? Alltså berggrundens, jordarternas och jordmånens betydelse.
Hur har klimatfaktorerna påverkat jordbruket-vad som odlas var, odlingssäsongens längd mm
Hur har mänsklig aktivitet påverkat jordbruket-ex inträdet av jordbruksmaskiner, bekämpningsmedel
Jordbruket i modern tid
Hur har lagar och regler påverkat jordbruket? Ex laga skifte och EU inträde
Diskussion
Källförteckning:
Källkritisk analys
Avslutningsord

Utdrag

Hur har klimatfaktorerna påverkat jordbruket-vad som odlas var, odlingssäsongens längd mm

I Sverige används bara 6 % av ytan för odling i dagsläget. (Geografi 2) 022217
40 % av åkermarken används till odling av spannmål. Den vanligaste spannmålen är vete, korn, havre. 40 % av åkermarken används till baljväxter, raps och potatis. Under det senaste århundrandet har det odlats mer korn och vete men havre och råg har minskat. Jordbruksstatistiks årsbok 2013. (av jordbruksverket) 022217
Havre har flera olika sorter och väljer man rätt sort kan man odla säden i större delarna av Sverige. En nackdel med havre är att den lätt drabbas av sjukdomar och skadegörelse från bl.a. svampar och insekter. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/havre.4.68335efe13fa0151863ba2.html 022217
Korn är ett av de sädeslag som odlas mest i Sverige. Den finns i flera sorter och varje sort är olika känslig för sjukdomar och svampangrepp. Man bör därför välja sort noga beroende på vart i Sverige man planerar att odla. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/korn.4.68335efe13fa0151863bea.html 022217
Raps finns i 2 sorter som är anpassade för både vinter och sommarklimat. Väljer man rätt rapssort har man därför möjlighet att odla växten i hela landet. Oljeväxtodlingen domineras helt av rapsslagen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/raps (Birger Granström) 022317
Vetet odlas över hela världen i områden med temperaturer från 3–32 °C och 250–1 750 mm nederbörd. Odling sker i lerjord, helst med god kalkhalt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vete (Birger Granström) 022317
Tittar man på byn Endarsha i Kenya kan man konstatera att den ligger på en tillräcklig höjd för att få den nederbörd som behövs för odling. Byn ligger bara en mil från ekvatorn där områden i regler får två torr- respektive regnperioder per år. Detta påverkar jordbruket då både de översvämningar och torkperioder som inträffar är ett hot mot jordbruket. Det regnar oftast på kvällar eller nätter vilket passar jordbruksarbetet bra. (Geografi 2) 022317... Köp tillgång för att läsa mer

Jordbrukslandskapets förändring | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.