Kan jorden andas? | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 1
  • 394
  • PDF

Kan jorden andas? | Labbrapport

En labbrapport som undersöker hur mycket bakterier och nedbrytare som finns i barrskogsjord respektive lövskogsjord, i syfte att se vilken jord som andas mest.

Innehåll

Kan marken andas?

- Frågeställning
- Syfte
- Riskbedömning
- Hypotes
- Materiel
- Genomförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats/diskussion

Utdrag

Materiel: 2hinkar, 1 spade, 2bägare med mått på, plast, sax, penna, 2 små avlånga behållare, Brunjord, Podsol, kalk vatten

Genomförande: Vi mätte upp 30ml kalk vatten i 2 bägare samt fyllde 2 avlånga behållare med Podsol i en och Brunjord i den andra. Sedan ställde vi behållarna i varsin bägare med kalk vatten och täckte över dem med plast så inte Co2:n ska försvinna. Anledningen till att Co2 kommer att bildas är för att organismer andas ut. Eftersom kalk reagerar med Co2 så måste vi vänta X- antal dagar så ser vi sedan vilket vatten som har blivit grumligast. Här är en bild på de båda bägarna när experimentet är klar och vi behöver bara vänta på ett resultat... Köp tillgång för att läsa mer

Kan jorden andas? | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.