Jordens geografi | GIS | Sydamerika | Brasilien | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Geografi 1
  • A
  • 18
  • 5868
  • PDF

Jordens geografi | GIS | Sydamerika | Brasilien | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om jordens geografi och de olika världsdelarna. Här förklaras också Geografiskt Informationssystem (GIS), innan arbetet fokuserar på Sydamerikas geografi, med särskilt fokus på landet Brasilien. Här redogörs för problem, utmaningar och åtgärder kring Brasiliens geografi och levnadsvillkor.

Lärarens kommentar

Han skickade sin kommentar i ljudfil så kan därför inte klistra in det här men jag minns att han sa att jag fick A på uppgiften, då jag resonerade i flera led och tog upp inte bara 1 problem som fanns. Jag hade även med bra åsikter som jag också resonerade om i flera led. Höjde mig till ett A i geografi den terminen.

Elevens kommentar

Jag hade kanske kortfattat mig lite mer på vissa ställen då det känns som att jag säger vissa saker flera gånger.

Innehåll

- Topografisk karta över världen
- GIS
- Sydamerika
- Brasilien
-- Regnskogen
-- Floden
-- Inkomstskillnader och sociala klyftor
- Källor

Utdrag

Det här är vår jord. Ovanför ser vi en karta med alla jordens 7 världsdelar; Europa, Nordamerika, Asien, Sydamerika, Afrika, Oceanien och Antarktis. I respektive världsdel finns massor av olika länder. Vi ser de största haven som omringar de olika världsdelarna, t.ex. Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen. Allt detta finns på vår jord, men förutom detta som vi bara kan se genom att kika på en karta så består ju vår jord av så mycket mer om man kollar närmre. Det coola med vår jord är att den har sådan otrolig mångfald oberoende på om det gäller olika djur, olika klimat, olika kulturer, olika språk eller helt enkelt olika sorters människor och levnadsförhållanden. Det är det som gör det så intressant att lära sig om vår jord, då man någonstans kanske stöter på torr stäpp som i delar av Afrikas länder och någon annanstans hittar iskall tundra till exempel uppe vid den nordligaste delen av vår jord....

---

Hela nordvästra delen av Brasilien är täckt av Amazonas regnskog och på så sätt blir skogen en väldigt stor resurs för landet. När man avverkar regnskogen gynnar det landet ekonomiskt då virket kan användas till mycket.
Hur avskogningen påverkar naturen/det som bor där: Skogen huggs ner och djur och växter förlorar sitt hem. Det skapas en obalans i ekosystemet då delar av det tas bort och då påverkas resterande djur och växter. Urbefolkning som livnär sig av skogen förlorar också sitt hem. Många av urbefolkningen lever fortfarande av skogen idag men hotas av den ökande avskogningen...

---

Även den enorma amazonasfloden är en resurs för Brasilien då den ger stora möjligheter till vattenkraft. När man tar fram elektricitet av vattenkraften gynnar det Brasilien så att man får elektrisk energi utan att det skapas mycket utsläpp. Vad gäller energiproduktion har Brasilien en mycket renare energimatris en många andra länder. Ungefär hälften av hela landets energiförsörjning kommer från förnyelsebara källor som till stor del innebär vattenkraften i Brasiliens fall...

---

Som jag nämnde tidigare så är faktiskt Brasilien ett av de landen i världen med den största ekonomiska klyftan, alltså ojämnlik inkomstfördelning. Trots att landet är det sjunde starkaste landet ekonomiskt i världen så räknas över 16 miljoner brasilianare som extremt fattiga. I Brasilien är det nämligen otroligt stor skillnad på rika och fattiga. Samtidigt som det finns dessa extremt fattiga människor som bor i Brasiliens slumområden ”favelas” som de kallas av invånarna. Så finns det även otroligt rika människor i Brasilien. Brasilien anses vara ett medelinkomst land men de regionala skillnaderna är väldigt stora. Landets svarta och ursprungsbefolkningen är de folkgrupper med minst inkomster. De ledande skikten i samhället består nästan enbart av europeiska ättlingar trots att den stora andelen människor med blandat ursprung och andelen svarta utgör mer än hälften av det totala antalet invånare i landet. En stor anledning till detta är det koloniala arvet som påverkat nutidens Brasilien mycket. Under koloniseringen så... Köp tillgång för att läsa mer

Jordens geografi | GIS | Sydamerika | Brasilien | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.