Jordens uppbyggnad | Geografi | Begrepp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Geografi 1
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1373
 • PDF

Jordens uppbyggnad | Geografi | Begrepp

En enklare text där eleven mycket kort beskriver ett antal begrepp relaterade till geografi, jordens uppbyggnad, liv och rörelse samt endogena och exogena krafter (se alla begrepp under "Innehåll"). Notera att texten är skriven i form av anteckningar från en föreläsning och är något ofullständiga på sina ställen. Notera även att källor saknas.

Elevens kommentar

Jag har en lite dålig meningsstruktur då detta är i början av min utbildning och jag har varit lite stressad när jag har antecknat.

Innehåll

JORDENS UPPBYGGNAD
- Astenosfären
- Konsekvenser av den varma kärnan
- Subduktionszon
- Konvergens zon
- Tsunami i Thailand, Japan och Indonesien
- Förkastningszon
- Hotspot

LIV OCH RÖRELSE
- Solen
- Planeten
- Klimatzoner
- Atmosfären
- Vind
- Passadvindar
- Sambandet mellan solen och atmosfären
- Ozonlagret
- Växthuseffekten
- Vatten
- Kopplingen mellan vatten och luft

ENDOGENA OCH EXOGENA KRAFTER
- Endogena krafterna
- Exogena krafterna
- Kedjan: Eroision, Transport, Desposition
- Solen
- Vind
- Vatten
- Människan
- Geoiden

Utdrag

"Astenosfären kallas lagret mellan litosfären och manteln. Den är plastisk (trögflytande.) När kärnan är varm smälter litosfären, när den är svalare så stelnar astenosfären.

Kärnan är upp till 4000grader varm, och tros bestå av järn och nickel. Kärnan är tvådelad, en yttre som är flytande och en inre som är fast. Den hålls fast av kraften, och pga ämnena har hög smältpunkt och är tunga.

Inga bevis finns, djupet är 6367km och vi har borrat ner 12km. Ju längre in meteoriterna kommer, desto tyngre ämnen möter den. Därför kan man utgå från att det är sant att ämnena är så tunga.

Konsekvenser av den varma kärnan:
Värmen gör så att materian expanderar. När värmen upphettas så rör den sig från värmekällan, stigningsprocessen kallar vi för konvektionsströmmar. När strömmen når litosfären så sjunker den nedåt för att den svalnar på vägen upp eftersom det är kallare desto högre upp du kommer. Strömmen glider mellan plattorna och får dem att vilja röra sig."... Köp tillgång för att läsa mer

Jordens uppbyggnad | Geografi | Begrepp

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-08-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kunde skrivit lite mer annars bra!

Material relaterade till Jordens uppbyggnad | Geografi | Begrepp.