Jordmagnetisk flödestäthet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Fysik B
  • B
  • 6
  • 1316
  • PDF

Jordmagnetisk flödestäthet | Labbrapport

En labbrapport i Fysik B, vars syfte är att bestämma den jordmagnetiska flödestätheten. Detta har gjorts med hjälp av amperemeter, ledningar, kompasser, resistor, batteri, papprör och tejp.

Innehåll

LABORATION: JORDMAGNETISKA FLÖDESTÄTHETEN
- Sammanfattning
- Syfte
- Teori
- Utförande
- Resultat
- Beräkningar
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Utförande:
Först bestämdes nord med hjälp av en mobilkompass. En ledning klistrades fast i samma riktning och en kompass placeras ovan på (se figur F1). Instrument kopplades på ett passande sätt in. Olika strömstyrkor, som noterades, skickades sedan igenom ledningen och kompassnålens olika utfall noterades (figur F2).
Den horisontella jordmagnetiska flödestätheten kunde sedan beräknas med hjälp av de noterande värdena (se figur F3). Sedan kunde den totala jordmagnetiska flödestätheten beräknad med hjälp av en given inklinationsvinkel (se figur F4).

Material:
- Amperemeter
- Ledningar
- Kompass
- Mobilkompass
- Resistor
- Batteri
- Papprör
- Tejp... Köp tillgång för att läsa mer

Jordmagnetisk flödestäthet | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.