Jordmagnetiska fält | Labbrapport i Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • MVG
 • 5
 • 1465
 • PDF

Jordmagnetiska fält | Labbrapport i Fysik B

En laborationsrapport vars syfte är att räkna ut jordens magnetfält i Hässleholm. Detta görs från fälten som bildas runt en ledare, men även genom förståelse av magnetism.

Innehåll

- Syfte
- Teori
- Högerhandsregel
- Materiel
- Utförandet
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Syfte
Syftet med labborationen är att räkna ut jordens magnetfält i Hässleholm från fälten som bildas runt en ledare, men även få förståelse av magnetism.

Teori
Jordens magnetfält är en magnetisk dipol dvs. en magnet med två poler, en nordpol som pekar mot jordens sydpol och en sydpol som pekar mot jordens nordpol. Lutningen på magneten lutar ungefär 11,3o mot jordens rotationsaxel och kallas för missvisning eller deklination. Själva magnetiska fältet stäcker sig tiotusen kilometer ut i rymden och bildar vid en magnetsfär alltså ett fält runt jorden men även runt andra himlakroppar.
Magnetiska fält definieras som krafter mellan magneter och elektriska ledare. De olika fälten bevisas genom pilar av olika längder samt riktningar. För att kunna få en magnetisk kraftverkan behövs två magneter. Magnetnålen och den elektriska ledaren påverkar varandra så att ledaren fungerade som en magnet. En elektrisk ström uppkommer genom att elektronerna i en laddning rör sig som ger grund till magnetism. Magnetiska krafter beskrivs med hjälp av fält. Fältens riktning uppges av magnetnålens riktning som ställer in sig. De magnetiska fälten ritar man tätare vid den starka kärnan. Men de magnetiska linjerna har ingen början- och slutpunkt utan de är slutna. Det magnetiska flödestäthetet hos ett B-fält är ett av två sätt att se på magnetfält (det andra H-fältet). B.fältet mäts i SI- enheten tesla eller i cgs-enheten gauss (1 T = 10 000 Gauss).

---

Utförandet
Stativet sattes ihop och sladdarna spändes fast i klämmaren. Den ena sladden sattes fast i multimetern som sattes fast i spänningskällans. Från spännigskällan sattes fast en sladd i stativet som man därefter satte fast en sladd mellan dem två stativen. Kompassen ställdes under sladden mellan stativen och längden mättes upp. Spännkällan sattes på och olika värden mättes upp. Resultatet räknades ut därefter användes inklinometer för uträkning av cos i. Bj räknades ut... Köp tillgång för att läsa mer

Jordmagnetiska fält | Labbrapport i Fysik B

[18]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt utförlig rapport med mycket innehåll. Helheten var väldigt bra, även språket. Intressant diskussion som var till stor hjälp. Tycker inte att något saknas! Bra jobbat!
 • 2014-05-22
  Jag tycker att den här rapporten hjälpte mig jätte mycket och det är en bra rapport. Allting jasg behövde fanns med och jag tackar Yasmin för en bra rapport :)
 • 2016-08-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra. andra del. källor saknas.
 • 2016-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utförlig rapport med med väl beskriven teori samt mycket diskussion och reflektion.