Jordmagnetismen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 957
  • PDF

Jordmagnetismen | Labbrapport

En labbrapport om jordmagnetism där laborationen syftar till att undersöka det jordmagnetiska fältets horisontella komposant, inklination och flödestäthet i Karlskrona.

Innehåll

Laborationsrapport jordmagnetismen

- Bakgrund
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Metod:

Utrustningslista: Tangentbussol med kompass, amperemeter, variabelt motstånd, långa sladdar och spänningskub.
Ström kopplas från spänningskuben via en amperemeter och ett motstånd till tangentbussolen och sedan tillbaka till spänningskällan. Kompassen justeras så att magnetnålen blir parallell med trådslingan då ingen ström går genom kretsen. Utgångsvinkeln noteras genom att titta i luppen och antecknas. Lämplig styrka från strömkällan valdes (I ≤ 1,0A). Spänningskällan slås sedan på och det sker en förändring på kompassen i tangentbussolen. Förändringen i vinkel antecknas och strömriktningen kastas om genom att byta poler. Här antecknas även denna vinkelförändring och ett medelvärde av vinklarna beräknas.
Försöket upprepades 7 gånger med olika strömstyrkor men med samma radie på spolen och antalet varv... Köp tillgång för att läsa mer

Jordmagnetismen | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.