Josef Stalin och Gulag | Sovjetunionens historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Historia
 • A
 • 12
 • 3265
 • PDF

Fördjupningsarbete: Josef Stalin och Gulag | Sovjetunionens historia

Ett fördjupningsarbete i Historia, där eleven redogör för Josef Stalins liv, samt koncentrationslägret Gulag. Fokus ligger bland annat på Stalins uppväxt och väg till makten, "Den stora terrorn" i Sovjetunionen, "Femårsplanerna" samt Gulag och dess tänkta funktion. Vidare så redogör eleven även för livet i Gulag, med utgångspunkt i Alexander Soljenitsyns bok "En dag i Ivan Denisovjits liv".

Eleven besvarar bland annat följande frågeställningar:
- Varför blev Stalin den han blev, hur var hans uppväxt?
- Hur uppkom Gulag och varför försvann det?
- Hur var det för individen i Gulag?

Lärarens kommentar

Läraren var i överlag mycket nöjd. Det han kändes saknades var att jag inte gick in mer och kritiserade källorna. Detta hindrade dock inte uppsatsen från att få högsta betyg.

Elevens kommentar

Skulle definitivt haft en mer ingående diskussion om källorna och hur jag kom fram till att det var trovärdiga.

Innehåll

- Syfte och mål
- Problemställning
- Metod
- Inledning
- Uppväxt och vägen till makten
- Den Stora Terrorn
- Gulag
- Livet i Gulag: En dag i Ivan Denisovjits liv
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Gulag:
Det förekom många brott mot mänskligheten under Stalins tid, men många menar att GULag var det största brottet, Glavnoe Upravlenie Lagerej; ”Huvudadministrationen för lägren” som det var kallat, grundades 1930. Men koncentrations- och arbetsläger hade funnits i Sovjet sedan det ryska inbördeskriget och vad som skulle förknippas med GULag skulle börja förekomma så tidigt som 1918. I ett påbud från bolsjevikerna nämndes det att de ville sträva efter att spärra in ”klassfiender” i koncentrationsläger, med ”klassfiender” menades alla som försökte förhindra den pågående ryska revolutionen. Någon direkt definition av en ”klassfiende” fanns inte så vem som helst kunde bli inspärrad och det tog inte lång tid innan det fanns minst 70 000 fångar i lägren 1921. I början var det främst människor som sysslade med kontrarevolutionär verksamhet eller antisovjetisk agitation som blev anklagade men snart började de fängsla in mer folk från antikommunistiska grupper och krigsfångar."... Köp tillgång för att läsa mer

Josef Stalin och Gulag | Sovjetunionens historia

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Nyanserad och informativt. Fick inspiration om vilka område man kan skriva om man ska skriva kring Stalin eller Gulag.
 • 2015-11-04
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Oerhört bra skriven, imponerande för en 9:a!