Josef Stalin: Liv, arv, & genusperspektiv | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 9
  • 3087
  • PDF

Josef Stalin: Liv, arv, & genusperspektiv | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Josef Stalin, som redogör för hans liv och väg till makten samt arv och synen på honom genom tiderna. Eleven analyserar även Stalin från ett genusperspektiv och diskuterar hur det skulle kunna ha sett ut om Stalin var en kvinna.

Notera att uppsatsen är skriven från ett subjektivt perspektiv.

Lärarens kommentar

Mer källor, ta upp Sovjets förändring och barnafödande när det gäller delen där man ska skriva om Stalin som kvinna.

Innehåll

Stalin: En ledare

- Inledning
- Frågeställning
- Källdiskussion
- Undersökning
- Stalin och hans tid
- Stalin ur ett genusperspektiv
- Stalins arv
- Slutdiskussion
- Källförteckning

Utdrag

Stalins reputation har gått mellan dessa två bilder till exempel när Chrusjtjov förklarade Stalin som en tyrann och tog avstånd från hans terror. I dagens Ryssland så belyser den politiska eliten Stalins sida som den stora ledaren och enligt en undersökning så har den positiva synen på Stalin ökat från 19 procent till 53 procent mellan 1998 och 2003. Detta användande av Stalin har gjorts för att demonstrera vad ett land kan åstadkomma när dess makt är centraliserad.
Om man kollar på hur Chrusjtjov använde sig av Stalin så ser man tydligt att när man... Köp tillgång för att läsa mer

Josef Stalin: Liv, arv, & genusperspektiv | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.