Judarnas ställning innan och efter Kristallnatten | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • A
  • 7
  • 2613
  • PDF

Judarnas ställning innan och efter Kristallnatten | Fördjupningsarbete

Ett välskrivet fördjupningsarbete som tar upp judarnas ställning innan och efter kristallnatten. Författaren beskriver vad orsaken till kristallnatten var och vilka konsekvenser den fick för judarna. Till exempel beskrivs det om utegångsförbud, förintelse och andra förfärliga övergrepp. Den diskuterar också hur historiebruket användes för att påverka synen på judarna i samhället.

Frågeställningar:
Vilka var orsakerna bakom Kristallnatten?
Vilka blev konsekvenserna för judarna efter Kristallnatten?
På vilka sätt användes historiebruket för att påverka synen på judar?

Innehåll

Syfte
Frågeställningar
Källkritik
Resultat
Aktörer
Bakgrund
Vilka var orsakerna bakom Kristallnatten?
Vilka blev konsekvenserna för judarna efter Kristallnatten?
På vilka sätt användes historiebruket för att påverka synen på judar?
Slutdiskussion
Litteraturförteckning

Utdrag

Syfte
Förintelsen har blivit en symbol för folkmord, för rasism, för främlingshat och för antisemitism. Förintelsen är en orsak av den så kallade ”Kristallnatten” som skedde mellan den 9 och 10 november 1938. Judefientligheten har en tidig historia, långt innan Kristallnatten, och historian fortsätter ända in på 2000-talet. Jag tycker att detta är konstigt och därför valde jag att fördjupa mig i antisemitismen främst i Tyskland under Kristallnatten, som var startskottet för Förintelsen. Syftet är att få en djupare förståelse varför judefientligheten orsakade Kristallnatten och vad detta fick för konsekvenser för judarna och på antisemitismen.

På vilka sätt användes historiebruket för att påverka synen på judar?
Hitler använde ideologiskt historiebruk när han lyfte upp arierna i hierarkin och placerade judarna underst, som var rätt enligt dåtidens historia. I boken ”Mein Kampf” av Hitler påstår han att allt gott som vi ser framför oss; av mänsklig kultur, konst, vetenskap och teknik, är en produkt av "arierns skaparkraft"(Hitler, 1939). Vidare vill Hitler legitimera att det var ariern som var "grundaren av den högre mänskligheten" och identifiera arierna som de riktiga människorna.4 Ideologiskt historiebruk går ut på att lyfta fram historia för att stärka sin ideologi.
När Hitler i sin bok skildrade historiska händelser där bland annat judar medverkade och jämförde detta med nutiden(dåtidens) judar använde han politiskt-pedagogiskt historiebruk. Det finns flera exempel till detta sätt för Hitler att påverka synen på judar. Ett exempel ur Hitlers bok är "Finns det någon snuskighet eller vilken skamlöshet som helst, i synnerhet i kulturlivet, som inte inbegrep åtminstone en jude?"(Hitler, 1939).4 Syftet bakom att Hitler kopplade nutidens judar med otäcka händelser/skeenden från dåtidens historia var för att påverka synen på judarna bland resten av Tysklands befolkning. Han ville förmedla budskapet att om vi inte förändrar judarnas situation så kommer världens otäckheter fortsätta och snart påverka arierna och deras framtid. 4
Det moraliska historiebruket förekom mycket ofta när Grynberg skildrade händelseförloppet på hur judarna behandlades innan, under och efter Kristallnatten (Grynberg, 1997). Hon skrev och kritiserade mycket om hur nazisternas handlande inte var moraliskt rätt. Hon skriver bland annat att nazisterna gjorde mer än vad de fick order att göra – till exempel fann medlemmar i SS:s militära styrkor ett nöje i att förnedra judarna genom att klippa av judarnas religiösa tinninglockar, piska dem och även tvinga kvinnorna att klä av sig offentligt. Grynberg lyfter fram de orättvisor som judarna utsattes för, med målet att återupprätta den negativa synen på judarna och istället kritisera nazisterna. Ett annat exempel är hur hon drar slutsatsen att Hitler inte anser att judar är värdiga att kallas för människor, och hur moraliskt fel det är. Det moraliska historiebruket används när man lyfter fram begångna orättvisor, ofta med målet att återupprätta synen på någon/några som har drabbats av dessa orättvisor. Det moraliska historiebruket har stor betydelse i nutiden för att kunna övertala människor att ändra sin syn på folkgrupper som har behandlats ..... Köp tillgång för att läsa mer

Judarnas ställning innan och efter Kristallnatten | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.