Judendom och kristendom | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 12
  • 3944
  • PDF

Judendom och kristendom | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för judendomen och kristendomen. Eleven beskriver bland annat hur religionerna uppkom och hur de utvecklades.

Innehåll

- Den judiska diasporan
- Antisemitismens orsaker och ursprung
- Kristendomens uppkomst och spridning
- Skillnaderna mellan katolicism och ortodox kristendom
- Källförteckning

Utdrag

1 Diasporan – Förskingringen sett ur ett tvåtusenårsperspektiv
Judisk historia inleddes redan för 4000 år sedan. I spetsen fanns då patriarkerna Abraham, hans son Isak och barnbarn Jakob. I centrum utav historien finns också landet Israel – judarnas födelseplats. Det var på denna plats som judarnas kulturella, nationella och religiösa identitet skapades.1 Israel erövras av assyrierna år 772 f.v.t. och blev därmed en assyrisk satellitstat. I slutet av 600-talet försökte judarna att frigöra sig, men hamnade istället under babyloniskt styre. Ett uppror ledde till att det judiska templet i Israel förstördes och judarna bortfördes. Detta kallas idag för den babyloniska fångenskapen, och varade mellan åren 586-583 f.v.t. Tiden i Babylonien skulle komma att bli ytterst kritisk för religionen judendoms utveckling. De fick lov att röra sig inom det babyloniska riket, men absolut inte att lämna det. Judarna jobbade hårt för att slå vakt om sin identitet under fångenskapen. Bönehus, synagogor, fick ersätta templet i Jerusalem som plats för religiösa ritualer. Judarna levde på sina gamla minnen samtidigt som de försökte att skapa nya. De började också med att skriva ner sin historia i en bok – resultatet blev det Gamla Testamentet. Det var alltså under denna tid som Bibeln började skrivas och sammanställas. De stora förväntningarna på upprättelse under Davidsättlingen Messias, som skulle grunda ett mäktigt rike, levde också kvar i oförminskad styrka.2 Åren gick och Perserna, ledda av Alexander den store skulle komma att erövra Babylon. Judarna släpptes fria och kunde därmed återvandra till Jerusalem för att bygga upp sitt tempel igen. Det fanns dock viss splittring om de skulle behålla konceptet kring synagogorna istället för det gamla templet. Med facit i hand kan vi konstatera att tiden i Babylonien var perioden då synagogorna blev livets religiösa centrum för alla judar.3 Alexander den stores perserrike gav, under 300-talet f.v.t., judarna hellenistiska härskare. Tempelstaden Jerusalem blev en ort underkastad den grekiska statsrätten och templet blev en plats för dyrkan utav Zeus. Judiska kolonier bildades under denna tidsperiod på flera håll i Medelhavsområdet. Exempel på en av dessa fanns i den egyptiska staden Alexandria. De egyptiska ptoleméernas regim var tolerant mot judarna, fram tills dess att Palestina år 198 f.v.t kom under seleukidiskt styre.4 Istället inledde de försök till en hellenisering utav judarna. År 168 f.v.t. förbjöds hela den judiska religionen. Detta resulterade i Judas Mackabeus uppror. Judarna vann religionsfrihet och politiskt självstyre under... Köp tillgång för att läsa mer

Judendom och kristendom | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.