Judendom | Syn på Gud, människan och etik | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 3
  • 915
  • PDF

Judendom | Syn på Gud, människan och etik | Frågor och svar

Det här är frågor och utförliga svar som handlar om judendomens syn på Gud, människan och etik samt hur dessa hänger samman. Dessutom redogörs för den judiska högtiden pesach.

Innehåll

1. Tag fram de viktigaste delarna i judendomens syn på a) Gud, b) Människan, c) Etik (rätt/fel). Förklara varför du väljer ut just dessa delar.

2. Vilka samband mellan den judiska synen på Gud och synen på människa och etik kan du se?

3. Redogör kortfattat för en judisk tradition/högtid/företeelse. Fokusera i din redogörelse på hur den judiska historien återspeglas i högtiden/traditionen/företeelsen? Vilken roll spelar högtiden/traditionen/företeelsen för att bygga upp en specifikt judisk kultur/identitet?

Utdrag

a) Judendomen är monoteistisk, alltså de tror på en gud. De uppfattar Gud som personlig, men inte så att han skulle se ut som en människa. Gud är en ande, anser judarna. Att judendomen är monoteistisk ser man på den judiska trosbekännelsen dvs. shema bönen. Där står tydligt ” Det finns en enda Gud. Gud har skapat allt och...
---
Enligt judendomen är Gud en, allsmäktigt och barmhärtig. Det är han som har skapat jorden, på sju dagar, och sedan människorna. Av detta så är gud skaparen och människan skapelsen. I och med detta ser jag att gud i judendomen är som en chef över sina skapelser. Det är han som upprätthåller allt i jorden och allt som händer anses gud vara bakom. Dessutom har gud valt det judiska folket till ”sitt” folk och de ska betjäna honom genom att leva på ett speciellt sätt. Alltså att följa honom i bland annat i vad han ”erbjuder” i Torat och de 10 Guds bud.

Människan är egentligen guds medarbetare på jorden, fast med förmågan att välja mellan gott och ont. Människan har ett stort ansvar och...
---
Pesach, judarnas påsk, firas till minnet av uttåget ur Egypten. Det är en av viktigaste högtiderna i judendomen. Denna högtid infaller samtidigt med den kristna påsken och firas normalt under åtta dagar. Under perioden äter man inte syrad eller jäst mat, alltså bröd, utan man använder osyrat bröd som kallas matza. Anledningen till detta är att man var tvungen att bryta upp hastigt och ge sig iväg från slaveriet som rådde av judar i Egypten. Då hann man inte jäsa brödet, och till minne av denna händelse äter man ojäst bröd under Pesach. Högtiden symbolisera vad... Köp tillgång för att läsa mer

Judendom | Syn på Gud, människan och etik | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.