Judendomen | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 6
 • 2929
 • PDF

Judendomen | Frågor och svar

Frågor och svar om judendomen som lyfter fram ett flertal aspekter av religionen. Bl.a. olika trossatser, heliga skrifter, högtider, olika riktningar och skriftspråk redogörs för.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Judendomen

1. Vad är en kipa och när använder man den?
2. Vad menas med Tora?
3. Vad är Tanach?
4. Vad kan man läsa om i Talmud?
5. Varför är Abraham viktig för judar?
6. Ge exempel på att judar kan tolka sin religion på olika sätt.
7. Vad menas med kosher?
8. Vad menas med sabbat?
9. Till minne av vad firas judisk påsk?
10. Vad innebär bar mitzva och bat mitzva?
11. Om man lever i diaspora, var lever man då?
A. Varför har synagogor och judiska församlingslokaler ofta avancerad säkerhetsutrustning och vakter?
B. Vilka av de tio budorden handlar om relationen till Gud och vilka handlar om relationen mellan människor?
C. Varför ingår historiska skildringar i de judiska heliga skrifterna?
D. Vad betyder det att Gud och människor ingår förbund, enligt judisk tro?
E. Hur har Förintelsen påverkat judars tro på Gud? Hur tänker Amnon (intervjun)?
F. Vad har sabbatsfirandet betytt för judendomen? Hur firar Amnon sabbat?
G. Hur finns berättelsen om befrielsen från Egypten med i det judiska påskfirandet?
H. Vad är viktigast med bönen till Gud, tycker Amnon?
I. Hur är det med jämställdhet mellan man och kvinna inom judendomen?
J. Vilka argument har judar och palestinier för sin rätt att bo i Israel?
1. Jämför judendomens 10 budord med den kristna versionen av de tio budorden som används i Svenska kyrkan. Vilka skillnader finns det? Varför har man olika inledningar av budorden?
2. Judendomens heliga skrifter är skrivna på hebreiska. Gör en sökning på Internet eller i en uppslagsbok för att bekanta dig med hebreiska skrivtecken. Vilken språkfamilj tillhör hebreiskan? Vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med vårt skriftspråk?
3. Det finns olika riktningar inom judendomen. Vilka är de och vad skiljer dem åt?

Utdrag

Judendomen och de kristnas 10 budord ser olika ut då det inte finns någon numrering på dem och man också har svårt för att se var ett budord börjar och var det tar slut. Därför ser indelningarna utav orden olika ut i judendomen och i kristendomen. Enligt den kristna tron och i den kristna bibeln stöter man på de 10 budorden i andra moseboken och i den femte. Budorden nämns på två olika sätt på dessa två ställen i bibeln men utan någon betydelsefull skillnad. Skillnaden gäller hur... Köp tillgång för att läsa mer

Judendomen | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  futcfgui0åhoguiyfghjökpohiugyfvguhopjåkp
 • 2016-11-12
  tack för detta det var mycket hjälpsam