Judendomen | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Medieprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • A
 • 3
 • 1376
 • PDF

Judendomen | Instuderingsfrågor

Frågor och svar (instuderingsfrågor) kring judendomen. Fokus ligger bland annat på Abraham, vem som räknas som jude, traditioner och högtider, inriktningar inom judendomen samt kosher. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Utförligt med bra fakta och egna tankar.

Innehåll

FRÅGOR OCH SVAR OM JUDENDOMEN
- Vem var Abraham? Ungefär när levde han? För vilka religioner är han viktig?
- Vem är jude? (Vem räknas som jude och hur kan man bli jude om man vill byta religion?)
- Judarna kallas ett utvalt folk ”förbundsfolket”. Läs och försök förklara vad förbundet innebär för den som är jude.
- Vad heter den lokal där judiska gudstjänster firas? Berätta om den judiska gudstjänsten
- Vad är sabbat? När firas den? Hur firar man den och varför?
- Berätta om brit mila.
- Unga judiska pojkar och flickor firar bar/bat mitzva. Vad innebär en bar/bat mitzva? Känner du till någon liknande tradition i någon annan religion eller finns det någon traditionell svenska liknande tradition?
- Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan de tre största inriktningarna inom judendomen?
- Förklara vad det innebär att maten är kosher och hur detta kan tolkas olika av olika judar.
- Hur tror du att den judiska historien och judarnas uppdrag att vara ett förbundsfolk påverkar deras syn på sig som folk?
- Fundera över de traditioner och högtider du nu känner till inom judendomen. Hur tänker du att ens identitet och uppfattning av sig själv och sin plats i världen kan vara om man är jude och firar dessa högtider och påminns om sin historia? Vilka traditioner och högtider påminner dig om din historia?

Utdrag

"Unga judiska pojkar och flickor firar bar/bat mitzva. Vad innebär en bar/bat mitzva? Känner du till någon liknande tradition i någon annan religion eller finns det någon traditionell svenska liknande tradition?

Svar: En bar mitzva sker när en pojke nåt sin fulla myndighetsålder (13 år). För tjejer heter det bat mitzva, men dem räknas som myndiga två år tidigare eftersom de mognar snabbare. Denna övergång firas oftast genom gudstjänst i synagogan. Sättet de firar de myndiga barnen liknar sättet de firar pojkarna på inom islam när de omskärts, vilket de oftast gör mycket senare i islam än i judendomen (8-13 år). I kristendomen finns konfirmation som också ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Judendomen | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Uppskattar detta !!!!!!!!!!!!!!!!