Judendomen och kristendomen: Budord, abort och homosexualitet | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 1108
  • PDF

Judendomen och kristendomen: Budord, abort och homosexualitet | Diskuterande text

En diskuterande text om judendomen och kristendomen. Eleven diskuterar respektive religions trossatser och budord, och jämför religionerna. Även synen på abort och homosexualitet inom religionerna utreds.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

Judendomen har tre olika riktningar: ortodoxa, konservativa och liberala judar.
Ortodox judendom följer Halacha (den judiska lagen) hårdast. De sticker ut utseendemässigt då männen bär kippa, svart rock och har tinninglockar. Anledningen varför de låter sitt hår växa på det viset är för att Toran, judarnas heliga skrift, ger befallning till det. ”Ni skall inte klippa håret vid tinningarna, inte kapa av skägget.” (3 Mos 19:27). Sedan finns modern-ortodox judendom där de istället anpassar sig till dagens samhälle samtidigt som de får med sig seder, religion och tradition. Modern-ortodoxa judar är oftast positiva till den sekulära världen. Till skillnad från ultraortodoxa judar, eller harediska juar, som är den mest konservativa varianten. De avvisar helt det moderna livet och undviker kontakt med de sekulära och icke-judarna. I Israel lever 800 000 ultraortodoxa judar.
Konservativ judendom accepterar likaså Halacha som en guide till judiskt liv. Men det är betydligt mer fristående och positiva till det moderna samhället. De liberala judarna, eller reformjudendomen, kräver inte att judarna ska följa vare sig Torah eller Tanach bokstavligen. De förespråkar för tolerans och mångfald, varje individ får själv bestämma... Köp tillgång för att läsa mer

Judendomen och kristendomen: Budord, abort och homosexualitet | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.