Judendomen och Islam | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • MVG
 • 10
 • 4686
 • PDF

Judendomen och Islam | Jämförelse

En utförlig uppsats som undersöker skillnader och likheter mellan judendom och islam. Eleven presenterar först åskådningarna var för sig, och avslutar sedan med en jämförelse.

Innehåll

Judendomen:
Tro, människosyn
Rit och liv
Synagogan
Tora
Gudstjänsten
Hemmet och familjen
Sabbatsdagen
Omskärelse
Myndighetsålder
Bröllop
Begravning
Högtider
Diskussion

Islam:
Tro, människosyn
Rit och liv
De fem grundpelarna
Trosbekännelse
Tidsbönen (Salat)
Moskén
Allmosan
Fastan (Ramadan)
Vallfärden (Haddj)
Levnadsregler
Högtider
Bröllop
Begravningen
Samhälle
Diskussion

Skillnad och Likheter mellan Judendomen och Islam:
Likheter
Skillnader

Källor

Utdrag

Tro, människosyn
Judendomens kärna är tron på att det bara finns en Gud och att Gud är en, vilket menas med att de följer monoteismen. Det finns ett bildförbud att man inte får avbilda Gud och judarnas bild på Gud är att Gud är personlig och att det finns en relation mellan Gud och människan. Deras bild av gud är alltså inte bara att Gud har högre makt. Judarnas tro beror till en vis del på handlingar, goda gärningar och de 612 påbud och förbud.

Inom Judendomen kan judarna uppleva att Gud är i deras inre när Gud ger sig till känna för människorna på olika sätt. Genom detta kan människorna/judarna känna trygghet och omsorg från Guds sida. Ibland kan judarna även få en känsla av att de känner sig övergivna och svikna. Men eftersom man tror på en Gud så menar man samtidigt att man liter på Gud. Om judarna någon gång skulle bryta mot Guds vilja anses det att man syndar, Teodicéproblemet. Det handlar om varför Gud tillåter det onda och istället inte sätter stopp för det onda och allt annat lidande som hänt i världen. Man ser problemet istället utifrån tanken på människans fria vilja. Enligt Judendomen anser man därför att lidandet själv kan orsakas av människan själv.

Judendomens människosyn är att människan är i grunden god och skapad till Guds avbild. T.ex. så tror judarna att staden Israel bildades av Gud. Det sägs att judar finner vägen till Gud endast med hjälpa av Toran, den skriftliga och den muntliga, och med hjälp av förnuft kan människan uppfylla Guds vilja. Något som är viktigit inom den judiska tron är att Gud på något sätt har valt ut enskilda och speciella personer och släkten som i sin tur har blivit till ett folk d.v.s. en religion som har lett till att det blivit en nation.

Jag anser att det är lättare att leva i samhället i Israel eftersom där har du tillgång till så mycket mer ”hjälpmedel” för att leva utifrån Guds vilja, ett judiskt liv och fira de olika högtiderna. Eftersom Israel har ett större inflytande av religionen underlättar det för judarna som är bosatt där. Bor man däremot i en annan del av världen så är samolikheten liten att de ”hjälpmedlen” finns och där är det ofta en annan syn på hur det judiska livet ska levas. T.ex. så finns det olika uppfattningar om de olika sederna och om andra vardagliga saker så som mat. Det finns vissa som t.ex. inte alls följer kosherregeln och för dem så gör det så underlättar det att det finns butiker som enbart säljer koshermat och har man inte en butik som gör det och man ändå ”vill” följa den regeln så blir det betydligt svårare.

Rit och liv
Något som har stor betydelse för judarna är folket, släkten, familj och många religiösa fester då man firar viktiga händelser ifrån den judiska historian men också i sitt eget liv. När dessa högtider firas under året och i livet har synagogan och hemmet en viktig funktion.


Synagogan är judarnas gudstjänstlokal som i vanligaste fall är uppbyggd mycket enkel och den anses inte som någon helig plats. Inne i synagogan på den östra väggen som är riktad mot Jerusalem och där finns ett skåp, arken där det förvaras handskrivna heliga textrullar (som kallas för pergamentrullar) och framför den hänger en lampa som symboliserar Guds närvaro när den är tänd. Bredvid arken finns det en talarstol och det är där gudstjänsten leds ifrån. Det finns vissa synagogor där kvinnor och... Köp tillgång för att läsa mer

Judendomen och Islam | Jämförelse

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2013-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra! Väldigt utförlig och man får reda på allt man kan tänkas behöva!
 • 2016-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En välarbetad uppsats! Hjälpte mycket med min egen.
 • 2017-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mmmhgf ku jkhzksjhf keukeHRE
 • 2016-11-08
  Tack för detta det var bra