Judisk identitet och etnicitet i det svenska samhället | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 3
  • 1236
  • PDF

Judisk identitet och etnicitet i det svenska samhället | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven bland annat svarar på följande frågor:
Vad innebär det egentligen att vara Jude i Sverige?
Känner personer med judisk identitet sig delaktiga, accepterade och trygga?
Är det enkelt eller komplicerat att leva som jude i det svenska samhället?

Lärarens kommentar

Bra skriven med flera synvinklar och perspektiv.

Innehåll

Judisk identitet och etnicitet i det svenska samhället
Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

Judendomen är den äldsta monoteistiska religionen i världen och dess anhängare kallas judar och judinnor. Judendomen anses vara grunden för de efterkommande religionerna Kristendom och Islam. Av världens befolkning lever totalt 14 miljoner judiska anhängare och i dagens svenska samhälle lever ungefär 17 000 judar. Men vad innebär det egentligen att vara Jude i Sverige? Hur många personer med judisk identitet känner sig delaktiga, accepterade och trygga i vår samtid, när antisemitismen är ett faktum? Och är det enkelt eller komplicerat att leva som jude i det svenska samhället?

Det finns ortodox, liberalistisk och konsevatistisk judendom och alla dessa inriktningarna har olika synvinklar på hur lära ska tolkas och tillämpas och hur man ska leva som judisk anhängare. Det som är gemensamt i alla dessa typer av judendom är att judar sägs vara Guds utvalda folk och ska genom sitt sätt att leva, fullborda Guds skapelser med sina handlingar. Detta på grund av att man som jude är Guds medskapare. Att ha det som ett bestående uppdrag i vardagslivet påverkar självklart hur man väljer att leva sitt liv. Ingrid Norrman säger i artikeln “Jag har bara varit judinna halva mitt liv” (expressen, 2014-05-14) att hon vill lära sig om judiska regler... Köp tillgång för att läsa mer

Judisk identitet och etnicitet i det svenska samhället | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.