Jugoslaviens splittring | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • B
  • 6
  • 2898
  • PDF

Jugoslaviens splittring | Utredande text

En utredande text om Jugoslaviens splittring, som redogör för de jugoslaviska krigens händelseförlopp. Vidare så berättas det om vilka historiska faktorer som ledde till uppkomsten av de olika krigen.

Innehåll

- Jugoslaviens splittring
- Källor

Utdrag

Det har under många år tillbaka i tiden varit spänning mellan länderna på Balkan. År 1929 bildades med en positiv attityd Jugoslavien som bestod av staterna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien och Kosovo. Av alla delrepubliker var Bosnien den etniskt mest blandade och blev därför en symbol för att samlevnad var möjlig. Man brukade säga att ''Jugoslavien var lika beroende av ett etniskt blandat Bosnien som den bosniska republiken var beroende av ett enat Jugoslavien''. Dock ändrades den attityden snabbt. Det nya riket styrdes tillstor del av Serber vilket ledde till att andra människor inte hade mycket att säga till om när det kom till hur landet skulle styras.
Under andra världskriget var Kroatien det enda landet från Jugoslavien som var på Nazisternas sida . Detta ledde till att många människor miste liven i det uppror som uppstod längst med gränserna medan Bosnien var den centrala skådeplatsen för massakrer och strider mellan axelmakterna som var styrda av den kroatiska fascistorganisationen Ustasja. Efter krigets slut styrdes Jugoslavien hårt av en kommunistisk ledare, Josip Broz Tito. Han införde den ''sanna'' kommunismen och gick ut med att alla skulle vara lika oavsett vilken folkgrupp/nationalitet man tillhörde. Tito var en riktigt bra ledare på det sättet att han visste hur han skulle hålla ihop federationen. Man sa att hans diktatur var det enda som höll samman Jugoslavien. nder 1970-talet började ekonomin försämras vilket ledde till kraftigt sjunkande levnadsnivå och det var då som konflikter mellan de olika folkgruppernabörjade komma till. Det blev ännu värre när Tito dog år 1980 som fick följden av oroligheter och ledde till att kommunismen föll år 1989. När detta hände planerade och funderadeländerna på vad och hur dem skulle göra nu och tankar och idéer väcktes. I Serbien funderade dem nationalistiska kretsarna om att grunda ett Storserbien och liknande tankar fanns bland Kroatien , att åstadkomma ett Storkroatien. Detta ledde till att oron i Bosnien ökade. Alla delrepublikernas dominerande folkgrupper kände sig hotade av situationen . Bosnierna och till en viss del bosniska kroaterna ville inte vare med om att jugoslavien, som dominerades och leddes av Serberna, skulle splittras.
Sommaren år 1991 hände det oväntade, Kroatien och Slovenien bestämde sig att dem längre inte ville tillhöra Jugoslavien och lämnad socialistiska federativa republiken Jugoslavien och detta ledde till att Jugoslavien splittrades. Följden blev att den serbdominerade federala jugoslaviska armén gick in i båda republikerna. I Slovenien var konflikten över redan efter 10 dagar men i Kroatien däremot , där det fanns en serbisk minoritet , utvecklades upproret till ett blodigt inbördeskrig och styrkorna ( Ustasja och Tjetnikerna ) utförde illdåd innan vapenvilan 1992 då Kroatien och Slovenien erkändes av EU och en rad andra länder
Bosnien, som var med om händelserna, ville göra samma sak. Så i Bosnien röstade man om självständighet och ansökte om att få bli ett eget land. En majoritet av bosnierna och kroaterna röstade för det men serberna bojkottade valet. Serbien tillät det inte därför att många serber bodde i Bosnien och då skulle en självständighet leda till att Serberna blev en minoritet vilket de ville undvika för att behålla... Köp tillgång för att läsa mer

Jugoslaviens splittring | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.