Junker Nils av Eka | Novellanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • A
  • 2
  • 982
  • PDF

Junker Nils av Eka | Novellanalys

Det här är en novellanalys av Astrid Lindgrens "Junker Nils av Eka", ur samlingen "Sunnanäng". Här berättas om handlingen i novellen och novellens bildspråk och symbolik tolkas. Dessutom behandlas genretillhörighet och budskap kort.

Lärarens kommentar

Klar disposition, många intressanta resonemang, på det stora hela välformulerat och en och annan ny infallsvinkel.

Elevens kommentar

Ett fåtal felaktiga meningsuppbyggnader.

Utdrag

Junker Nils av Eka handlar om pojken Nils som ligger inför döden. Han har placerats i finkammaren, dit inga andra utav barnen får gå. Nils ligger nästan livlös i sängen på grund av sin höga feber. Han tittar på rullgardinen som är nedsänkt för att han lättare ska kunna vila. Rullgardinen föreställer ett slott och när Nils inte längre klarar av att hålla sig vaken börjar han fantisera om det. Han hamnar i en värld där han ska frita konungen som blivit fängslad av hertigen. Mitt i den mörka natten flyr de tillsammans och under upprepade gånger kommer de undan från hertigens mannar. Nils offrar sitt liv för att konungen ska leva. Han vaknar sedan upp från sin fantasi och upptäcker att han är fri från sin sjukdom.

Berättelsen utspelar sig på två olika nivåer, det som händer i verkligheten och det som händer i Nils feberdröm. Mestadels av historien äger rum i fantasivärlden där Nils räddar kung Magnus. När Nils är döende så flyr han till sin fantasivärld för att kunna undkomma döden. När Nils börjar drömma får han namnet Junker Nils och blir en annan karaktär som man får urskilja från Nils.

De två olika nivåer utav berättelsen är spegelbilder av varandra, men med... Köp tillgång för att läsa mer

Junker Nils av Eka | Novellanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.