Juridik: Konsumentköpslagen - Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Gymnasieskola Årskurs 3
  • Annat
  • MVG
  • 7
  • 2754
  • PDF

Fördjupningsarbete: Juridik: Konsumentköpslagen - Fördjupningsuppgift

Eleven tar avstamp i ett fall där en konsument köpt en vara som där är fel på, och beskriver sedan fallet utifrån ett antal punkter ur konsumentköpslagen.

Fallet undersöks bland annat utifrån följande punkter:
- Fel inom sex månader
- Undersökningsplikt
- Vad anses vara fel på en vara?
- Reklamation
- Skadestånd
- Allmänna reklamationsnämnden
- Rättskostnader
- Liknande rättsfall

Lärarens kommentar

MVG

Elevens kommentar

Skriv mer med en röd tråd

Innehåll

1. Inledning
2. Fel inom sex månader
2.1 Undersökningsplikt
2.2 Vad anses vara fel på en vara?
2.3 Reklamation
2.4 Skadestånd
3. Allmänna reklamationsnämnden
4. Rättskostnader
5. Ett liknande rättsfall
6. Källhänvisning
7. Metodfråga

Utdrag

"1. Inledning

Vår klient har köpt en vara som har gått sönder efter 2 månader av ett företag, alltså en näringsidkare, och är en konsument enligt 1§ konsumentköplagen (1990:932), därför bör vi börja med att gå in i konsumentköplagen för att granska vad det är för rättsregler som gäller då det är fel på en vara.

I uppgiften framgår inte om säljaren lämnat någon garanti på varan enligt 21 § konsumentköplagen. En garanti innebär att säljaren gör ett åtagande gentemot köparen som sträcker sig längre än vad lagen kräver. Vad garantin omfattar beror på vad parterna kommit överens om. Säljaren har ingen skyldighet att lämna en garanti, men kan naturligtvis välja att göra det för att ge köparen en förmån, vilket han inte verkar gjort i detta fall så därför utgår vi från att vi enbart kan stödja oss emot lagen och inte på någon garantiutfästelse. Säljaren har således inte gjort fel när han inte lämnat en garanti och vare sig han har det eller inte så påverkar inte det möjligheten för köparen att åberopa konsumentköplagen, vilket vi kommer att göra i detta PM."... Köp tillgång för att läsa mer

Juridik: Konsumentköpslagen - Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-01-20
    Bra gjort! Bra att du har fördjupat dig så långt!