Kadmium i miljön | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • C
 • 5
 • 844
 • PDF

Kadmium i miljön | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som belyser kadmium från ett miljöperspektiv. Eleven redogör för grundämnets egenskaper, och diskuterar sedan dess påverkan på miljö och hälsan.

Innehåll

Kadmium och miljö

- Inledning
- Fakta
- Hälsoproblem
- Miljöproblem
- Diskussion
- Avslutning
- Källor/källkritik

Utdrag

Inledning
Miljön är där vi bor och vi påverkas av en förändring eller förorening sker. Kadmium anses vara ett av de mest tunga grundämnen, som har en direkt inverkan på vår hälsa om det kom till våra kroppar. I den här uppsatsen kommer jag att veta mer om kadmium och svara på den här frågan:

- Hur kan vi komma bort från att kadmium är ett miljöproblem?

Fakta
Vad är kadmium?
Den är en tung metall och kemiska förteckning är Cd. Den tillhör grupp 12 i det periodiska systemet och atomisk nummer är 48. Den är grund ämne därföre den bryts inte. Friedrich Stromeyer, en tysk kemist, 1817 har upptäckts denna metall .
Hur kommer det ut i naturen?
Kadmium finns främst i jordskorpan. Den förekommer alltid i kombination med zink. Kadmium består också i de branscher som en oundviklig biprodukt av zink, bly och koppar utvinning. Den kommer in i miljön huvudsakligen genom marken, eftersom det finns i gödsel och bekämpningsmedel. Naturligtvis... Köp tillgång för att läsa mer

Kadmium i miljön | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket nödvändig information om kalium