Källförteckning | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 5
  • 440
  • PDF

Rapport: Källförteckning | Exempel | Gymnasiearbete

KÄLLFÖRTECKNING och REFERENSLISTA: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

De exempel på referenslista och källförteckning som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på källförteckning och referenslista för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar en källförteckning/referenslista, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: KÄLLFÖRTECKNING - ”De okontaktade”

Exempel på källförteckning för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Källförteckningen kommer från gymnasiearbetet "De okontaktade", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: REFERENSLISTA - ”Svensk språklag”

Exempel på referenslista för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Referenslistan kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

De okontaktade - Exempel på källförteckning | Rapport
Svensk språklag | Referenslista | Exempel | Gymnasiearbete

Utdrag

Språklag: Behövs den svenska språklagen?
Referenslista

Referenslista
Tryckta källor:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap., 1-2 §, Regeringen, SFS, Regeringskansliet, Stockholm
Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (prop 1998/99:143, bilaga 2, s. 2), Regeringen, Kulturförvaltningen, Stockholm
”Mål i mun – Förslag till handlingsprogram för svenska språket” (SOU 2002:27), Statens offentliga utredningar, Slutbetänkande av Kommittén för svenska språket, Kulturdepartementet, Stockholm... Köp tillgång för att läsa mer

Källförteckning | Exempel | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.