Källkritik | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • B
  • 2
  • 1131
  • PDF

Källkritik | Analys

Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet.

Innehåll

Wikipedia:
Grundskoleboken (tillhörande Wikipedia):
Amerikanskainbordeskriget
Populärhistoriska.se

Utdrag

Wikipedia:
I överlag är Wikipedia inte en trovärdig källa. Även om källan ständigt kontrolleras bör man veta att vem som helst kan redigera och skriva artiklarna. De källkritiska aspekterna (närhet, beroende och tendens) är därför lämpliga att använda när artiklar från Wikipedia hämtas.

I arbetet hämtades tre källor från Wikipedia vilka handlar om presidentvalet i USA 1860 samt boken Onkel Toms stuga. Ingen av källorna är primärkällor och det bör läsaren ha i åtanke. De två första artiklarna hänvisar till den engelska versionen av Wikipedia. Artiklarna är alltså beroende av både primär och sekundärkällor och enligt beroendeprincipen sänker det trovärdigheten. Går man dessutom in på de engelska versionerna från 2008 respektive 2009 finns de inte kvar. Läsaren hänvisas istället till dagens versioner som har redigerats många gånger sedan 2008/2009. Detta är också en orsak till att källan blir mindre pålitlig. Artikeln om Harriet Beecher Stowe refererar däremot till Svenska Uppslagsbok vilket i sig är en trovärdig källa. Därför ser jag källan som trovärdig och godkänd att använda. När det gäller tendenskriteriet känns alla källor väldigt neutrala och jag som läsare blev inte styrd åt något håll.

Närhetskriteriet är i detta fall svårt att bedöma eftersom man endast kan se när artikeln är redigerad. Men man vet att ingen av artiklarna skrivits före grundandet av Wikipedia 2001. I förhållande till det amerikanska inbördeskriget är artiklarna därför publicerade långt bort i tid. Att det tillkommer mer forskning och fakta kring ämnet kan ses som en fördel. Men man bör också komma ihåg att dessa källor lätt kan vara felaktiga eller undangömma viss information som inte tillrättavisar den ..... Köp tillgång för att läsa mer

Källkritik | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.