Källkritik | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • A
 • 1
 • 268
 • PDF

Källkritik | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om källkritik. Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och "kvarlevor".

Observera att källor saknas.

Innehåll

Källkritiska kriterierna

- Äkthet
- Tid
- Beroende
- Tendens
- Kvarlevor och berättande källor

Utdrag

Äkthet – Är källan vad den utger sig för att vara? Finns ingen äkta teknik för att kontrollera detta, krävs ofta kunskaper om tidsepoken och själva ämnet.

Tid – När hände det och när kom källan till. Minnet sviker ofta, behöver inte alltid ljuga för att berätta något fel. Minnen som är nära tidsenligt blandas ofta ihop. En återkommande händelse är mycket enklare att komma ihåg.

Beroende – Bygger källan på en annan källa? Hur har den blivit påverkad? Använd helst förstahandsuppgifter. Hur färdas och förändras källan med tiden? Narrativ smitta är när några som har upplevt... Köp tillgång för att läsa mer

Källkritik | Sammanfattning

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra, men kunde ha tagit med ett flertal övningar som man skulle kunna plugga på. Bl a. på hur proven är uppbyggda, hur uppgifterna på proven ser ut.
 • 2015-07-12
  mycket bra jobbad, hjälpte mig så att kunde börja med min uppsats
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Smart skrivet med bra analyser