Källkritik ur ett historiskt perspektiv

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • B
  • 2
  • 660
  • PDF

Inlämningsuppgift: Källkritik ur ett historiskt perspektiv

Det här är en kort och enkel inlämningsuppgift där eleven resonerar kring källkritikens betydelse ur ett historiskt perspektiv. Några händelser som visat sig vara falska tas upp och diskuteras för att belysa vikten av källkritik.

Utdrag

Brist på kritiskt tänkande är förödande i alla situationer. Detta har kommit att visa sig upprepande gånger genom historien. Exempel så som Hitlers dagböcker, Kuvöserna i Kuwait eller McCarthyismen är bara några utav många händelser då felaktig information skapat ramaskri och orsakat enorm skada; ur en ekonomisk- så väl som en förtroendeaspekt. Men hur kommer det sig att detta har hänt så många gånger, och faktiskt händer än idag? Och varför vill man förvränga historien?

Jag tror att en anledning kan vara att något som hänt kanske inte stämmer överens med en persons personliga åsikter kring vad som är rätt och fel, och att man då tar till åtgärder för att vrida det så att det stämmer överens med dessa åsikter; att man helt enkelt gör det för att tjäna sina egna syften... Köp tillgång för att läsa mer

Källkritik ur ett historiskt perspektiv

[0]
Inga användarrecensioner än.