Källor om Ådalen 31 | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • A
  • 4
  • 1815
  • PDF

Källor om Ådalen 31 | Inlämningsuppgift

Eleven har skrivit källkritik av olika källor som handlar om Ådalshändelserna år 1931.

Innehåll

Den obligatoriska sidan:
Radio Sweden:
Arbetsmarknad:
Birger Norman:
Ådalen 31 enligt mig:
Källornas jämförelse:
Varför det är viktigt med källkritik? vilka följder kan det få om man inte granskar sina källor?

Utdrag

Den obligatoriska sidan:
Den är en skriftlig källa. Källan är en andrahandskälla för att Sonjar Sjöberg bevittnade händelsen och Lennart Prottas skrev texten. Om Sonjar som bevittnade händelsen skulle skriva texten då den var förstahands källa. Texten publicerade i Sveriges kommunistiska parti och det visar att de inte förhåller sig objekt till händelsen alltså det finns tendens. Sonjar är vittnen som fortfarande lever och är 83 år gammal. Men man vet inte hur mycket han kommer ihåg av händelsen. På sidan står inte det att vilket datum publicerade texten. Budskapet är att visa sanningen för de som är omedvetna om händelsen. Och syftet med webbplatsen är att skapa ett socialistiskt samhälle som styrs av folkflertalets intressen och behov. Ansvarig utgivare för sidan är Gun Isaxon som man kan ställa sina frågor och får svar. Sidan har besöksadress, postadress, E-post: riktpunkt@skp.se Webb: www.riktpunkt.nu och Telefon: 08-735 86 40. Det finns även lokala kontakter for exempel: det här nummer 070-2025585 är för de som bor i Sundsvall, Piteå och Skövde. Utseende på sidan är en annan viktig sak, det vill säga hur informationer presenteras. Jag kan säga det är lätt att få en överblick över innehållet och det är ganska lättläst. Med ovan nämnda information om sidan, jag kan säga att det är en trovärdig sida och det går att använda källan.

Radio Sweden:
Den är en skriftlig källa men det finns också en muntlig källa på samma adress. Källan är en andrahandskälla för att texten har skrivit enligt Roger Johansson, professor i historia vid Malmö Högskola som skrev boken Kampen om Historien: Ådalen 31. Alltså en person som var inte vittne i händelsen. När det gäller muntlig källa man kan höra Roger vad han säger om händelsen men när det gäller skriftlig källa det är journalisten som skrev enligt Roger Johannson. Texten Publicerade lördag 14 maj 2011 Kl 06.30 på Radio Sweden. Det står inte namn för journalisten. Budskapet är att vissa en kort sammanfattning av händelsen och visar vad har hänt efter händelse och hur förändrades samhället och lager. Sveriges Radio har i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst. Programverksamheten ska präglas av oberoende och starkt integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Utifrån deras uppdrag man kan veta att det finns... Köp tillgång för att läsa mer

Källor om Ådalen 31 | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Källor om Ådalen 31 | Inlämningsuppgift.