Källsortering | Elproduktion | Energi och Miljö

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Biologi A
  • B
  • 18
  • 5878
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Källsortering | Elproduktion | Energi och Miljö

Ett längre fördjupningsarbete kring olika aspekter av hållbar utveckling, energi och miljö. Fokus ligger bland annat på källsortering och avfallshierarkin, olika former av elproduktion (kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, bioenergi) samt vilken påverkan olika typer av resor har. Vidare så diskuterar eleven även hur hennes familj kan ändra sig för att göra skillnad för miljön.

Lärarens kommentar

Nyanserad, bortsett från de två sista avsnitten som var utförliga men inte nyanserade.

Elevens kommentar

För att förbättra arbetet hade man kunnat ta med fler förslag på vad som avgör elräkningen på två olika dagar.

Innehåll

- Mitt hem
- Källsortering: Mitt hushåll
- Källsortering: Avfallshierarkin
- Källsortering: Förbättringar i mitt hushåll
- Källsortering: Vinster av olika fraktioner
- Resor: Vardagsresor
- Resor: Olika bränslen
- Resor: Olika alternativ
- Elanvändning: Olika hushållsmaskiner
- Elproduktion: Kärnkraftsverk (Nackdelar, fördelar och miljöpåverkan)
- Elproduktion: Vattenkraft (Nackdelar, fördelar och miljöpåverkan)
- Elproduktion: Vindkraft (Nackdelar, fördelar och miljöpåverkan)
- Elproduktion: Bioenergi (Nackdelar, fördelar och miljöpåverkan)
- Elproduktion: Vilken borde öka?
- Källor
- Bildkällor

Utdrag

1.2 Källsortering - avfallshierarkin

Avfallshierarkin är en prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. Den är uppdelad i fem steg där de högsta stegen är de bästa. Vid de högsta stegen blir det mindre koldioxid utsläpp som bildas vid tillverkning och man sparar på miljön. Den här ordningen är inskriven i lagstiftningen, både i EU och på nationell nivå.

Som ni kan se är den uppdelad i fem steg. Den första är förbyggande, eller minimerande. Att minimera menar att man ska göra så att det bildas så lite avfall som möjligt. Det gör man genom att konsumera så lite material så möjligt som är dubbelförpackade eller förpackade i onödan. Bara genom att sätta upp ”Ej reklam” skyllt på brevlådan innebär att man bidrar till mindre produktion. Och då kommer det att bildas mindre avfall.

Nästa steg är återanvändning, det menas att man kan laga sina trasiga produkter eller sälja dem vidare så att de används en gång till innan det blir något nytt och sparar på det sättet energin som skulle kommit vid tillverkning och andra processer av en ny produkt... Köp tillgång för att läsa mer

Källsortering | Elproduktion | Energi och Miljö

[0]
Inga användarrecensioner än.