Känselsinnet och känselreceptorerna | Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • E
  • 3
  • 725
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Känselsinnet och känselreceptorerna | Biologi 1

En fördjupningsuppgift i Biologi 1, där eleven redogör för känselsinnet och känselreceptorerna. Vidare så beskriver eleven även hur känselcellerna omformar olika typer av påverkan (stimuli) till elektriska signaler, och hur dessa sänds vidare till hjärnan.

Lärarens kommentar

Den var något svårläst.

Elevens kommentar

Jag skulle kunnat skrivit den på ett lättare sätt och använt ett lättare språk i mina förklaringar.

Utdrag

Känselsinnet har känselreceptorer som sitter inne i känselcellernas receptormembran. Med receptormembran menas att de är ”skalet” på cellen. Receptorerna som hör till känselsinnet är Mekanoreceptorer, termoreceptorer och nocicerreceptorer.

Alla receptorerna finns i läderhuden (Dermis). Mekanoreceptorerna finns också i muskler, senor, stora blodkärl och hjärtat. Det sitter också termoreceptorer i hjärnan.

Något som är gemensamt för de här receptorerna är att de har en egen nervfiber vid namn Axon. Axonet leder nervimpulser till centrala nervsystemet, och i det centrala nervsystemets sinnesceller kodas receptpotentialerna direkt till ett mönster av nervimpulser.

I huden så ligger känselreceptorernas receptormembran i slutet av nerven hos de sensoriska nervcellerna. Nervändslutens uppgift är att känna av olika påverkan från stimuli. Men slutändarna av nerven kan se olika ut. Så är det hos både människor och djur.

Det finns olika nervändslut. Fria nervändslut är fria och med det menas att nervändsluten inte är kopplade till något annat. De fria nervändrana uppfattar smärta och temperaturskillnader. Fria nervändslut kan också sitta runt hårsäckarna och just de nervändsluten uppfattar rörelser av hårstråna från individens kropp... Köp tillgång för att läsa mer

Känselsinnet och känselreceptorerna | Biologi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Känselsinnet och känselreceptorerna | Biologi 1.