Kärlek | Fördjupningsuppgift i psykologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • C
  • 5
  • 1299
  • PDF

Kärlek | Fördjupningsuppgift i psykologi

En fördjupningsuppgift i psykologi som undersöker begreppet kärlek utifrån olika psykologiska teorier. Uppgiften resonerar kring vad kärlek egentligen är, hur den uppstår och varför problem uppkommer i kärleksrelationer. Utgångspunkt tas i biologisk psykologi, Freudiansk psykologi samt Abraham Maslows humanistiska teori.

Lärarens kommentar

Mycket bra skrivet.

Innehåll

Kärlek

- Inledning
- Biologi
- Freud
- Maslow
- Slutsats

Utdrag

Begreppet kärlek har varit ett evigt gäckande ämne. Det är en definition och innebörd som filosofer, psykologer och biologer har sökt sedan början av tid. Men vad är kärlek och varför är det viktigt att definiera denna gåta? För att definiera denna idé av kärlek, skall jag ta hjälp av böcker och ett flertal forskningsartiklar som jag kommer att källhänvisa till...
---
När ett par träffar varandra för första gången, kan attraktionen vara ögonblicklig. De kan beskriva mötet som "en chock för systemet", eller "elektrisk". Men kan man förklara detta med biologi?
Tack vare en shot av adrenalin, börjar man svettas lite smått, andning blir tyngre, huden känns varm och pupillerna vidgas. Amygdala, mitten av hjärnan som bearbetar känslor, flammar med aktivitet. På samma gång produceras...
---
Även om kärlek kan verka som ett mycket abstrakt begrepp, var det viktigt och konkret för psykologer att studera, och så småningom, flera teorier om kärlek har därför utvecklats. Man kan inte diskutera sammanhanget mella psykologin och kärlek utan att diskutera en av psykologins förfäder, Sigmund Freud.

Freud (maj 6 1856 – 23 September 1939) var en österrikisk neurolog, och anses vara fadern till psykoanalysen. Freud hade en hel del teorier för ganska mycket allt tänkbart, från drömmar och deras betydelser, att kärlek och hysteri.

Freud ansog att kärlek och sexualitet var extremt sammanflätade, och i en mycket ung ålder, upplever man dessa känslor, även om de ofta är missriktade... Köp tillgång för att läsa mer

Kärlek | Fördjupningsuppgift i psykologi

[0]
Inga användarrecensioner än.