Kärlek på gott och ont | Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • A
 • 2
 • 648
 • PDF

Frågor och svar: Kärlek på gott och ont | Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med fokus på sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel. Eleven jämför likheterna och skillnaderna mellan att bli smittad av en bakteriell respektive virolog könssjukdom, och diskuterar hur framtiden för manliga preventivmedel ser ut.

Innehåll

- Jämför två sexuellt överförbara sjukdomar, en som smittas mha bakterier och en som smittas mha. virus. Vilka likheter och skillnader finns det tillexempel gällande smittorisken och tillfrisknande?
- För att skydda sig mot oönskade graviditeter finns idag en rad preventivmedel som påverkar kvinnors hormonnivåer (t.ex. p-piller, p-stav, p-spruta eller spiral). Varför finns det inte motsvarande preventivmedel för män tror du? Försök att utreda en eventuell framtid för motsvarande hormon preventivmedel för män.
- Källförteckning

Utdrag

Ett exempel på en sjukdom som orsakas av virus är Human Papillomavirus, känd som HPV virus. HPV virus är väldigt vanligt idag och överförs genom samlag. HPV kan delas in i hundra olika typer, men de flesta typerna är ovanliga. De HPV typer som efter en lång tid kan utvecklas till livmoderhalscancer är typ 16 och 18. Dessa HPV typer ger upphov till cellförändringar, mutationer, som oftast endast... Köp tillgång för att läsa mer

Kärlek på gott och ont | Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Lite kortfattad men annars bra och hjälpfull.

Material relaterade till Kärlek på gott och ont | Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel | Instuderingsfrågor.