Kärleken i Romeo & Julia och Tristan & Isolde | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • C
  • 7
  • 2234
  • PDF

Rapport: Kärleken i Romeo & Julia och Tristan & Isolde | Jämförelse

En jämförelse av kärleken i "Romeo & Julia" och "Tristan & Isolde", där eleven diskuterar hur kärleken mellan paren skildras i de olika verken. Jämförelsen tar utgångspunkt i filmatiseringarna av verken.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kärleken i filmerna Romeo & Julia och Tristan & Isolde, skiljer sig. Jag har valt filmerna istället för de ursprungliga verken för att jag tycker de kommer mig närmare. De ger mig en klarare blick och uppskattades bättre ur mitt perspektiv. För att uppnå syftet har tre frågeställningar formulerats.

1. Hur ser kärleken ut i Romeo & Julia?
2. Hur ser kärleken ut i Tristan & Isolde?
3. Hur skiljer sig kärleken mellan filmerna?

Innehåll

Renässansen - Jämförelse av kärleken i Romeo & Julia och Tristan & Isolde

1. Inledning
1.1 Inledning
1.2 Syfte och frågeställningar
1.3 Metod
1.4 Material
2. Resultatdel
2.1 Kärleken i Romeo och Julia
2.2 Kärleken i Tristan och Isolde
3. Analys och Sammanfattning
3.1 Analys
3.2 Sammanfattning
4. Källförteckning

Utdrag

1.1 Inledning
Kärleken ger livet en mening, de flesta bär på en längtan inom sig, en längtan efter att hitta personen du hade offrat allt för. Men ibland kan saker stå i vägen för den du älskar, kanske är din familj i fejd med din älskades familj, eller din stam i stort krig med din älskades. Men frågan är om det är värt att släppa taget om den du älskar, bara på grund av det.
I denna uppsatsen får vi följa två par vars kärlek går före allt. Romeo och Julia, historien om två ungdomar, Romeo Montague och Julia Capulet. De blir förälskade i varandra. Men det ligger ett hinder i vägen, deras familjer ligger i fejd.
På medeltiden hittar vi Tristan och Isolde. Tristan från Cornwall i England är i krig mot Irländarna. Han blir allvarligt skadad i en strid mot Irländarna och är på gränsen till att nå himlen. Hans vänner ger honom en kunglig begravning, han skickas ut på en skuta mot havet och flyter iland på en irländsk kust där han möter och blir förälskad i Isolde, dotter till Kung av Irland.

1.3 Metod
För att få svar på min frågeställning och uppnå syftet kommer jag kolla på båda filmerna, Romeo och Julia (1996, Bas Luhrmann) och Tristan & Isolde (2006, Kevin Reynolds). Av filmerna kommer jag få svaren för hur kärleken ser ut och är uppbyggd.
För att uppnå min tredje fråga kommer jag analysera kärleken och se skillnaderna... Köp tillgång för att läsa mer

Kärleken i Romeo & Julia och Tristan & Isolde | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.