Kärnkraft - olika partiers syn | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 12
 • 3993
 • PDF

Kärnkraft - olika partiers syn | Rapport

En rapport med fokus på kärnkraft, som redogör för några av riksdagspartiernas syn på den svenska kärnkraften och dess framtid. Eleven utgår från följande frågeställning:
- Vilka skillnader samt likheter finns det bland de svenska partierna Nya moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gällande kärnkraften och dess framtid?

Innehåll

Kärnkraft - Svenska partiers syn på användandet av kärnkraften i framtiden

1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Material och metod
2. Bakgrund
3. Undersökning
3.1 Nya moderaterna
3.2 Folkpartiet
3.3 Socialdemokraterna
3.4 Miljöpartiet
4. Analys
5. Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

Det finns i dagsläget cirka 440 stycken elproducerande kärnkraftverk i 30 av världens länder, varav 100 stycken i USA. Medan många länder väljer att avveckla sin kärnkraft såsom Schweiz, väljer många att utveckla sin, exempelvis Kina och Indien. I Sverige finns det i dagsläget 10 stycken reaktorer fördelade på tre olika platser, Oskarshamn, Forsmark och Ringhals och dessa står för cirka 40 procent av Sveriges elproduktion. Dessa reaktioner är gamla och är från 70- och 80-talet och om cirka 10-15 år måste de... Köp tillgång för att läsa mer

Kärnkraft - olika partiers syn | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Allt var bra och såg inget dåligt med denna. Delen om partierna gav mig mest information då jag behövde kika på folkpartiet och moderaternas syn. Inget saknades tror jag väldigt bra upplagd och tydligt, några små stavfel osv men inget som påverkade