Kärnkraft | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Hållbart samhällsbyggande
 • A
 • 3
 • 1411
 • PDF

Kärnkraft | Sammanfattning

En sammanfattning om kärnkraft och dess för- och nackdelar. Sammanfattningen förklarar i punktform hur kärnkraft fungerar och hur inställningen till kärnkraft är världen över. Dessutom förklaras vad som kan hända vid en olycka i ett kärnkraftverk och vilka konsekvenser det får för samhället.

Innehåll

Kärnkraft

- Funktion
- Vid olycka
- För att sammanfatta...
- Motsättningar
- Lösningar på befintliga problem

Utdrag

En olycka vid ett kärnkraftverk är det värsta tänkbara scenariot. Två väldigt kända olyckor är Fukushima och Tjernobyl. Om kärnkraftsreaktorer havererar av någon anledning utsätts först och främst arbetarna i kraftverket för fara. Arbetarna tillsammans med de i området kring kraftverket måste genast evakuera för att undvika radioaktiv strålning och farliga ämnen. Detta påverkar också naturen då alla dessa farliga ämnen och strålningar går orenat och oförhindrat rakt ut i naturen och påverkar växter och djur lika allvarligt som människor. När och om människor sedan kan återvända efter en... Köp tillgång för att läsa mer

Kärnkraft | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra sammanfattning! Lite mer egna tankar