Kärnvapen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 7
  • 3079
  • PDF

Fördjupningsarbete: Kärnvapen | Fördjupningsuppgift

Författaren skriver fördjupningsuppgift om kärnvapnet historia, till exempel om när den första atombomben släpptes. Hon skriver om president Harry S. Trumans roll och vilka potentiella orsaker som finns för att ett kärnvapenkrig kan uppstå. Där är också en del som tar upp frågan om kärnvapen borde förbjudas.

Studienets kommentar

Det ville vara bra med fotnoter.

Innehåll

1.Introduktion:
2. Historia och fakta:
2.2 Harry S. Truman
3. Konsekvenser:
3.1 Ekonomi:
3.2 Sociala:
3.3 Ekologiska:
4. Orsaker:
4.1 Varför har vi kvar kärnvapen? - Alla vill vara den enda kärnvapenmakten
4.2 Varför vi ska förbjuda kärnvapen:
6. Slutsats:
Litteratur

Utdrag

1.Introduktion:
Kärnvapen är samlingsnamnet för bomber som får sin kraft från en kärnreaktion. Sprängladdningen kommer från energi s.k fission eller från olika kombinationer av fission och fusion (klyvning av atomkärnor). Vid upptäckten av den nya sprängladdningen hade världen alldeles för lite kunskap om vapnet. Raka motsatsen till deras förväntningar visade sig kärnvapen vara det mest kraftfulla vapen som uppfunnits. Upptäckten kom att kallas “domedagsvapnet” av flertalet fysiker. Jag ska förklara varför.

2. Historia och fakta:
Det finns ingen exakt tidpunkt inom kärnvapnets upptäckt. En ökad kunskap inom kemi och atomfysik i samband med högre krav på kraftigare och förstörelse- bringande stridsmedel i syfte av användning i krig var bakomliggande orsaker. Vetenskapliga grunder lades fram år 1890 fram till 1930. De framstående forskarna bakom detta var makarna Curie (upptäckte radioaktiv strålning.) Niels Bohr och John Rutherford som forskade om atomens uppbyggnad och slutligen Albert Einstein som låg bakom den välkända relativitetsteorin. Upptäckter inom kärnfysiken under 1930-talet bidrog till förståelse om kärnenergi. 1939 insåg några ledande fysiker att kärnenergin kunde användas för militära ändamål. Det var teoretiskt bevisat att radioaktiva grundämnen kunde förvandlas till ett annat för att frigöra energi (dvs fission). 1919 hade Rutherford påvisat att atomer kunde splittras. Ett genomförande av detta såg han 1937 om långt in i framtiden. Det finns alltså ett samband med upptäckten av kärnkraften eftersom att det skulle utgöra energin (fission) i framtidens kärnvapen.

Genombrottet skedde julen 1938. Den tyske fysikern Otto Hahn upptäckte möjlighet av kedjereaktion. Världens ledande fysiker blev rädda. Den tyske fysikern Leo Szilard (verksam i USA) försökte hemlighålla upptäckten.
I andra världskriget utvecklades användning av kärnladdning. De hade som mål att göra så stora förluster för motståndaren som möjligt genom att terrorisera varandras samhällen. Kriget kännetecknas med en målmedveten teknisk utveckling. När Hitlers arméer marscherade in i Tjeckoslovakien 1938 och sedan i Polen 1939 och andra världskriget startade hade många av Europas ... Köp tillgång för att läsa mer

Kärnvapen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.