Kaffets påverkan på blodtrycket | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 7
 • 1224
 • PDF

Kaffets påverkan på blodtrycket | Rapport

En kort rapport som syftar till att undersöka om, hur och i så fall varför kaffe påverkar blodtrycket. Detta undersöks genom att en försöksperson får dricka kaffe, och blodtrycket mäts före och efter.

Innehåll

Kaffets påverkan på blodtrycket | Rapport

- Inledning
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

Sammanfattning

Kaffe är en hög konsumerande dryck bland det svenska folket vilket gjorde att jag ville undersöka hur kaffe påverkar blodtrycket. För att klargöra ett resultat användes kaffe och blodtrycksmätare där det gjordes mätningar under en halvtimme för att undersöka förändringen under den angivna tiden.

Det uppnådda resultatet visar att kaffe höjer blodtrycket. Slutsatsen jag kan dra från denna undersökning är att kaffe höjer blodtrycket men att många andra faktorer under undersökningen har stor inverkan på det tryck blodtrycksmätaren visar.

Material och metod

För att finna svar på frågeställningen och för att undersöka hypotesens riktighet genomfördes följande undersökning.

Den dryck som användes under undersökningen var en kopp svart kaffe på cirka 2 dl. För att mäta blodtrycket och pulsen användes en blodtrycksmätare.

Genomförandet av laborationen krävde en lugn och utvilad person.

För ett bra resultat var det bra att sitta bekvämt och stilla under hela laborationen. För att inte behöva röra på sig under tiden var det bra att gå på ett toalettbesök innan start.
Innan drycken dracks upp gjordes det mätningar av blodtryck och puls för ett kontrollvärde och därefter dracks kaffet upp i ett svep.

Tiden startar när hela mängden är svald.

Därefter gjordes det mätningar av blodtrycket och pulsen efter 5,10,15,20,25, 30 minuter... Köp tillgång för att läsa mer

Kaffets påverkan på blodtrycket | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra men saknas delar