Kalksten | Densitet och massa | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • B
  • 3
  • 542
  • PDF

Kalksten | Densitet och massa | Labbrapport

En enkel labbrapport som undersöker kalkstens densitet och massa. Det görs genom att använda programmet Excel och rita upp en graf utifrån mätvärden.

Innehåll

Laboration med kalksten

- Introduktion och syfte
- Metod
-- Utrustning
-- Utförande
- Teori
- Mätningar
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

Metod:

Utrustning:

• Sex bitar kalksten
• Digital våg
• Överflödsbägare
• Mätglas 25 ml

Utförande:

1. Från början nollställdes vågen.
2. Därefter vägdes varje kalkstens bit var för sig och massan (g) antecknades i en tabell på papper. Mellan varje vägning mätte man dessutom varje stens volym. Volymen mätte man genom att fylla överfyllnadsbägaren med vatten så att det inte rann ut. Sedan lades kalkstens biten in i vattnet och mätglaset applicerades vid röret där det undanträngda vattnet kom ut.
3. Det undanträngda vattnet (volymen av vattnet) lästes av på mätglaset och antecknades i tabellen.
4. Resultaten fördes in i ett Excel-blad och lades in i en tabell.
5. Data från tabellen plottades in i ett diagram med volymen på x-axeln och massan på y-axeln.
6. En trendlinje anpassades till värdena i diagrammet. Därefter tryckte man fram linjens ekvation genom att trycka på ”visa ekvation i diagrammet” i trendlinjens inställningar.
7. Värdet på kalkstenens densitet räknades ut med användning av ekvationen samt sambandet mellan densitet, massa och volym. Det kommer att förklaras mer utförligt i rubriken ”Teori”... Köp tillgång för att läsa mer

Kalksten | Densitet och massa | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.