Kalla kriget | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • B
  • 2
  • 849
  • PDF

Fördjupningsarbete: Kalla kriget | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Historia 1b, med fokus på Kalla kriget. Eleven diskuterar kalla krigets orsaker och konsekvenser, och olika avgörande historiska händelser.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

1. Hur uppkom det kalla kriget? Orsaker
2. Händelseförlopp, verkningar?
3. Upplösning, kalla krigets upphörande

Utdrag

1. Hur uppkom det kalla kriget? Orsaker
Efter andra världskriget slut (1954) samlades segermakter, USA, Storbritannien och Sovjetunionen, för att komma överens om en gemensam europeisk efterkrigspolitik, även hur Tyskland skulle delas, samt polens gränser och skadestånd från de förlorande länderna, även bildandet av FN diskuterades, som senare bildades den i oktober 1945. Man kom överens om att dela in Tyskland i fyra stycken olika ockupationszoner, en Fransk, en amerikansk, en brittisk och en sovjetiskt, man delade även in Berlin på samma sätt.
Men Sovjetunionens kontroll och vilja att främja de kommunistiska regimerna i Östeuropa oroade Roosevelt och Churchill. Synen på demokratin var väldigt olika mellan stormakterna, USA ville att makten skulle vara begränsad och man värderade individens frihet hög, de ville även skydda världen från kommunistisk revolution. Sovjetunionen följde... Köp tillgång för att läsa mer

Kalla kriget | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.