Kalla Kriget: Stjärnkapplöpningen | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • B
  • 11
  • 2899
  • PDF

Rapport: Kalla Kriget: Stjärnkapplöpningen | Fördjupningsarbete

Ett utförligt fördjupningsarbete om stjärnkapplöpningen under kalla kriget. Eleven diskuterar stjärnkapplöpningens politiska betydelse för kalla kriget, och redogör för dess bakgrund och förlopp. Även stjärnkapplöpningens konsekvenser och politiska betydelse lyfts fram.

Lärarens kommentar

Stjärnornas Krig - En uppsats om Kalla Kriget

1. Summary
2. Innehållsförteckning
3. Inledning
4. Syfte
5. Frågeställning
6. Metod
7. Källkritik
8. Utredning
8.1 Bakgrund
8.2 Först i rymden
8.3 Satelliternas användning
8.4 Ekonomins tillstånd
9. Analys
9.1 Effekt på kalla kriget
9.2 Konsekvenser
10. Slutsats
11. Referenslista

Utdrag

Med Sputnik hade Sovjetunionen bevisat att de var kapabla till att skicka upp raketer med högre luftkraft och som även kunde bära kärnvapenladdningar. Satelliterna användes av Sovjetunionen och USA för att övervaka varandra, de fungerade som en form av spionage. Tanken var att man genom satellitbilder tidigt skulle kunna upptäcka motståndarens kärnvapenbärande missiler. Efter 1972 började man använda... Köp tillgång för att läsa mer

Kalla Kriget: Stjärnkapplöpningen | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.