Kalla krigets händelseförlopp | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • C
 • 5
 • 1734
 • PDF

Kalla krigets händelseförlopp | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Historia A, där eleven beskriver händelseförloppet av Kalla Kriget (under 1900-talets andra hälft). Fokus ligger på bakgrunden till Kalla kriget, spridningen av kommunism, Koreakriget, Vietnamkriget och Helsingforsavtalet. Vidare så diskuterar eleven även Sovjetunionens fall och konsekvenserna av Kalla kriget.

Notera att källhänvisning saknas (men att eleven uppger att "EPOS Historia för Historia A" använts som källa).

Lärarens kommentar

Ett väl genomfört arbete.

Innehåll

KALLA KRIGET
- Inledning
- Orsaker
- Händelseförlopp
-- Kommunismen sprider sig
-- Koreakriget
-- En relativt lugnare period
-- Vietnamkriget
-- Helsingforsavtalet
- Slutskede: Sovjetunionens fall & Kalla krigets påverkan

Utdrag

"Kommunismen sprider sig
Men konflikter sprättade upp mellan USA och Sovjet när det visade sig att Östeuropas val skulle hållas i Sovjetisk stil. Men eftersom den nye Amerikanske presidenten Truman ville drastiskt demobilisera armén ville han inte riskera en fullskalig konflikt med Sovjet, och därmed kom öst att hamna under Sovjetiskt influens. Sovjet installerade Sovjetvänliga regeringar i nästan hela östblocket under 1946. Men när..."... Köp tillgång för att läsa mer

Kalla krigets händelseförlopp | Fördjupningsarbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var bra :)jag vet inte vad jag ska skriva men detta är typ snart 20 olika ord tror jag
 • 2016-05-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var Riktig bra innehåll
 • 2016-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivit, betyg A
 • 2015-02-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Ett innehållsrikt arbete!