Kallocain & The Matrix | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • A
 • 4
 • 1464
 • PDF

Kallocain & The Matrix | Jämförelse

En utförlig och nyanserad jämförelse mellan Karin Boyes dystopiska roman "Kallocain" från 1940, samt spelfilmen "The Matrix" från 1999. Eleven diskuterar de olika verkens människo- och samhällssyn.

Lärarens kommentar

Nyanserat, utförligt med mycket gott språk. Lite fler konkreta belägg kunde medtagas, exempelvis citat. Annars helt lysande.

Elevens kommentar

Eventuellt fler citat.

Utdrag

I Kallocain är människosynen kall och hård. Invånare ses endast som ”verktyg”, vars användning har ett syfte; att gynna Staten. Metoden för att möjliggöra detta utan större komplikationer, är som,tidigare sagt att avskärma människorna från realiteten. Statens val av individens användbarhet, är beroende av dess förmågor och på vilket sätt dessa bäst kan nyttjas. Leo Kall kom själv att bli en åhörare under hans besök i huvudstaden, till en... Köp tillgång för att läsa mer

Kallocain & The Matrix | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh