Kan man lita på nyheterna? | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Kan man lita på nyheterna? | Debattartikel

En debattartikel där eleven reflekterar över om man kan lita på nyheterna.

Lärarens kommentar

Hej! Du skriver en utmärkt debattartikel, men en väldigt tydlig och intressant tes. Du argumenterar för din tes med relevanta argument, som du i sin tur bygger upp med intressanta källor. Bra jobbat! Språkmässigt var det några återkommande grammatiska fel, men överlag så bygger du dina meningar på ett bra sätt. Sammanvägt kommer jag sätta betyget C på den här texten, med potential till ett högre betyg.

Utdrag

Journalisters mål är att rapportera på korrekt och objektiv sätt om världens viktiga nyheter (Carlén 2013). Vem bestämmer att vad betyder viktiga nyheter? Några skulle läsa om kändisar, andra skulle läsa om politik eller ekonomi. Det finns otroligt många tidningar och de skulle få uppmärksamhet därför att man väljer dessa och journalisterna kan fortsätta jobba. Viktigaste frågan är: kan man lita på nyheterna?
För det första finns många källor där man kan få information.
”En undersökning från DN/Ipsos visar att det finns stor tilltro till Sveriges Television och Sveriges Radio som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 75 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Television. Motsvarande andel för Sveriges Radio är 73 procent.” (Rosén 2016).
“Människor uppfattar att medierna i stort ger en rimlig bild av samhället.” enligt Lennart Weibulls åsikt (Rosén 2016), som är seniorprofessor på SOM - institutet vid Göteborg universitetet.
Å andra sidan om du tittar på TV, lyssnar på radio eller ett podcast-program ..... Köp tillgång för att läsa mer

Kan man lita på nyheterna? | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.