Kapacitetsutnyttjande | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Företagsekonomi 2
  • C
  • 2
  • 823
  • PDF

Kapacitetsutnyttjande | Inlämningsuppgift

En kort inlämningsuppgift som beskriver kapacitetsutnyttjande i tre olika typer av företag: Varuhandelsföretag, tjänsteföretag och tillverkande företag.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Innehåll

Varuhandelsföretag
Tjänsteföretag
Tillverkande företag

Utdrag

Tjänsteproducerande företag
När det gäller tjänsteproducerande företag som säljer tjänster så kan man inte spara tjänsten till ett senare tillfälle. Outnyttjad kapacitet kan man inte sälja senare eftersom tid inte går att lagra. Tjänsten måste utföras omgående eller inte alls med andra ord.
Hotellverksamhet är ett tjänsteproducerande företag, om scandic hotell till exempel har 60 rum och bara 30 är uthyrda kan de inte spara de övriga 30 rummen för att sälja någon annan dag, det blir en förlorad inkomst och outnyttjad kapacitet. Samma personal behövs vare sig det är 30 som bor där eller 60. Den låga beläggningen kan bero på att det är helg och bara privatpersoner bor på hotellet som är mer priskänliga än de som är på affärsresor och bor på hotell på vardagarna. Man kan samtidigt inte dra in på personal för det kan vara svårt att skaffa fram de resurser som behövs med kort varsel när beläggningen är hög. Man kan därför... Köp tillgång för att läsa mer

Kapacitetsutnyttjande | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.