Karl Marx syn på historien | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Historia 1b
  • C
  • 3
  • 753
  • PDF

Karl Marx syn på historien | Frågor och svar

Den här uppsatsen handlar om Karl Marx syn på historien samt hans kommunistiska teorier om samhället. Dessutom diskuteras här den industriella revolutionen kort. Uppsatsen utgår från tre frågor, se dem under innehåll nedan.

Innehåll

- Beskriv kortfattat huvuddragen i 1800-talets industriella utveckling. Vilka är orsakerna? Vilka blir konsekvenserna för stånds- och klassamhället?
- Redogör sedan kortfattat för vad texten "Utdrag ur kommunistiska manifestet" handlar om.
- Analysera därefter Karl Marx historiesyn. Vilka faktorer anser Marx är de viktigaste för samhällsomvandlingar?

Utdrag

Den industriella revolutionen tog fart i Storbritannien under 1700-talet. Istället för väderkvarnar osv. så uppfanns ångmaskinen. Samhällsutvecklingen började då gå från ett jordbruks till ett industrialiserat samhälle. Under 1600-1700 var Storbritannien en stormakt i världen och hade ett stort imperium. De hade en stor kolonialmakt och kontrollerade stora delar av varuhandel i världen, mycket tack vare sin militära styrka genom krigsflottan, vilket bekräftades då man besegrade den franska flottan1805. Det gav Storbritannien stor makt över handel. Det är en av anledningarna till...

Kommunistiska manifestet handlar om klasskamp. Utvecklingen från ståndssamhället till dagens kapitalism. Med klasskamp förklarar författarna Karl Marx och Friedrich Engels de förenklade klassmotsättningar i samhället där det står två motsatta klasser mot varandra, bourgeoisien och proletariatet. Det kommunistiska manifestet handlar enligt mig om vad vi ska göra med produktionsöverskottet i produktionen. Ska det satsas, som Åsa Linderborg skriver i förordet till Kommunistiska Manifestet, satsningar i välfärden och höjda arbetarlöner eller ska det gå till vinster för företagsägarna?. Åsa Linderborg beskriver även att förr i tiden var...

Karl Marx anser att klasskampen har pågått sedan begynnelsen. Som han själv skriver;
”historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om en klasskamp”. Att vi har gått från att ha varit slavsamhälle till feodalism och till slut kapitalism. Han beskriver ett samhälle med stora maktskillnader i grupper som är ett resultat i skillnader av ägande. Han tyckte inte om hur stora grupper människor exploateras av en mindre grupp människor med stora resurser. Han ville därför införa ett mer jämlikt samhälle, ett klassfritt samhälle.
Av allt jag har läst så kallas Marx's historiesyn för historisk materialism där han... Köp tillgång för att läsa mer

Karl Marx syn på historien | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-21
    Kommentar bara här för att få poäng. Nästan meningslöst att läsa kommenterna haha.