Karl Popper | Vetenskapsteori | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 418
  • PDF

Karl Popper | Vetenskapsteori | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om Karl Popper och om hans vetenskapsteori och filosofi. Här finns också ett konkret exempel på ett vetenskapsteoretiskt resonemang.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Popper menade därför att vetenskapens huvudsakliga uppgift är att försöka motbevisa olika hypoteser och teorier. Däremot kan inte vetenskapen visa att vetenskapliga teorier och hypoteser är sanna. För att den teori eller hypotes ska kunna kallas vetenskaplig måste den därför vara falsifierbar. Det betyder att hypotesen förbjuder vissa saker att hända. Om det trots allt händer är teorin falsifierad. En hypotes är bättre ju fler saker den förbjuder, om en... Köp tillgång för att läsa mer

Karl Popper | Vetenskapsteori | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.